Poliittiset hyveet

Poliittiset hyveet ovat hyve-etiikan mukaisia poliittisen pakkovallan käytössä vaadittavia hyveitä. Bernard Crick listasi kirjassaan In defense of politics vuonna 1982 muun muassa seuraavat hyveet:

  • tarkkaavaisuus (prudence)
  • sovittelu (conciliation)
  • kompromissi
  • vaihtelu
  • soveltuvuus
  • eloisuus

Crick näki nämä demokraattiset hyveet vaihtoehtoina jollekin ideologialle tai absoluuttiselle moraalille.

Katso myösMuokkaa