Pohjoismaiden hallinnollinen liitto

Pohjoismaiden hallinnollinen liitto (Nordiska administrativa förbundet, NAF) on vuonna 1918 perustettu Pohjoismaiden yhteistyöelin. Sen pyrkimyksenä on edistää pohjoismaista yhteistyötä ja hallinnollisten kysymysten tuntemusta Pohjoismaissa. Kussakin Pohjoismaassa on kansallinen yhdistys, ja yhdessä ne muodostavat Pohjoismaiden hallinnollisen liiton.[1]

Liiton jäsenet ovat henkilöjäseniä, ja vuonna 2016 jäseniä on noin 1 900.[1] Kunkin paikallisyhdistyksen jäsenet ovat julkishallinnossa ja hallinnollisten kysymysten parissa työskenteleviä[2].

Puheenjohtajuus kiertää, ja uusi puheenjohtaja valitaan kolmen vuoden välein yleiskokouksessa. Toiminnan keskeinen elin on juuri yleiskokous. Yleiskokouksessa on luentoja, keskustellaan ajankohtaisista aiheista, vaihdetaan kokemuksia, tavataan tuttuja ja solmitaan kontakteja. Ruotsissa pidetyn vuoden 2015 yleiskokouksen teema oli tehokas hallinto ja erityisesti sähköinen hallinto.[1]

Liitto julkaisee Nordisk Administrativt Tidsskrift (NAT) -nimistä julkaisua.[1]

Suomen osasto perustettiin vuonna 1922 ja yhdistys rekisteröitiin 1930. Suomen yhdistyksen tehtäviksi on määritelty:[3]

  • lounaskokoukset joissa esitetään korkeanlaatuisia ja ajankohtaisia teemoja
  • se mahdollistaa verkostoitumisen paikallisella, kansallisella ja pohjoismaisella tasolla
  • tukee hallintoon liittyvää tutkimusta ja julkaisemista

Suomen yhdistys myöntää apurahoja eri tarkoituksiin[4] ja on jakanut vuodesta 2006 tunnustuspalkintoa henkilölle tai ryhmälle "joka on merkittävällä tavalla lisännyt pohjoismaiden hallinnollisten olojen tuntemusta, kehittänyt pohjoismaista yhteistyötä tai muulla tavoin ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteutumista". Tunnustuspalkinnon ovat saaneet:[5]

  • 2006 oikeustieteen tohtori, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Antti Suviranta
  • 2007 oikeustieteen tohtori h.c., Kansanedustaja Jacob Söderman
  • 2008 professori Lena Marcusson, Uppsalan yliopisto
  • 2009 oikeustieteen tohtori, valtiotieteiden tohtori, Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg
  • 2012 ministeri Ole Norrback
  • 2014 oikeustieteen tohtori, Euroopan unionin tuomioistuimen tuomari Allan Rosas

Vuonna 2015 valittiin puheenjohtajamaaksi Islanti, ja yleiskokous vuonna 2018 pidetään Reykjavikissa.[6]

LähteetMuokkaa