Plagiointi

toisen henkilön tuotannon käyttö tai kopiointi ilman lupaa
(Ohjattu sivulta Plagioiminen)

Plagiointi (ruots. plagiera < lat. plagiarius ’kidnappaaja’[1]) on toisen henkilön tuotannon käyttöä ilman alkuperäisen lähteen asianmukaista ilmoittamista. Plagiointi voi kohdistua esimerkiksi toisen henkilön ideoihin, tietoihin, kieleen tai kirjoitukseen.[2] Plagiointi voi ilmentää epärehellisyyttä, mikäli plagioija julkaisee tai yrittää julkaista plagioidun työn omana alkuperäisenä tuotantonaan. Plagiointi ei välttämättä ole sama asia kuin tekijänoikeusrikkomus, jossa nimenomaisesti rikotaan tekijänoikeuslakia. Plagiointi voi kohdistua myös tekstin, kirjoituksen tms. sisältöön, kun taas tekijänoikeus koskee näiden muotoa. lähde?

Plagiointi. Tekijän signeeraus korvataan omalla nimellä,

Määritelmiä

muokkaa

Kielitoimiston sanakirja määrittelee plagioinnin sanan plagiaatti kautta:

Plagiaatti on ”kirjallinen t. taiteellinen varkaus, plagiointi; sellaiseen perustuva teos t. sen osa.”[3]

Merriam Webster Online -sanakirja määrittelee plagioinnin (engl. plagiarism) seuraavastilähde?:

  1. varastamista; toisen henkilön esittämien ideoiden tai sanojen esittämistä omanaan; toisen esittämän tuotannon siteeraamista ilman lähdemerkintää.
  2. kirjallinen varkaus: jostain olemassa olevasta lähteestä peräisin olevan idean tai tuotoksen esittämistä uutena ja alkuperäisenä.

Suomessa Tutkimuseettinen neuvottelukunta on määritellyt plagioinnin seuraavasti:[4]

"Plagioinnilla (plagiarism) eli luvattomalla lainaamisella tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi."

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. plagiarius, Latdict
  2. Mikkola, Anne-Maria; Koskela, Lasse ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus, Käsikirja, s. 154. 1.–6. painos. WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-26300-6.
  3. plagiaatti. Kielitoimiston sanakirja. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus, 2024.
  4. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9.

Aiheesta muualla

muokkaa