Pirttijärvi-Kaitainjärvi

järvi Sotkamossa Kainuussa

Pirttijärvi-Kaitainjärvi [1][2] on Kainuussa Sotkamossa sijaitseva järvi.[2][1]

Pirttijärvi-Kaitainjärvi
Valtiot SuomiView and modify data on Wikidata
Paikkakunta SotkamoView and modify data on Wikidata
Koordinaatit 64°09′55″N, 28°22′03″E
Vesistöalue ja valuma-alueen tietoja
Laskujoki Tenetti [1]
Järvinumero 59.821.1.001
Mittaustietoja
Pinnankorkeus 137,9 m [1]
Rantaviiva 65,355 km [2]
Pinta-ala 12,7668 km² [2]
Tilavuus 0,04979 km³ [2]
Keskisyvyys 3,9 m [2]
Suurin syvyys 27 m [2]
Saaria 17 [1]
Kartta
Pirttijärvi

Maantietoa

muokkaa

Järven pinta-ala on 1 300 hehtaaria eli 13 km². Se on 6,6 kilometriä pitkä ja 5,1 kilometriä leveä. Järvi ulottuu pohjoisessa Kaitainsalmella seututien 888 sillalle, mihin Pieni-Kiimanen loppuu, ja loppuu Vuokatissa Tenettiin, jonka jälkeen alkaa Nuasjärvi. Järvellä voidaan katsoa olevan kolme järvialuetta. Pohjoisimpana on Ärväänlahti, joka on Kaitainsalmen laajentuma. Seuraavaksi aukeaa Kaitainjärvi, jota kutsutaan myös Haaposeläksi. Kiikarusniemen ja Jataniemen välistä aukeaa lopuksi Pirttijärvi.[2][1]

Ärväänlahdessa ei ole saaria, mutta Kaitainjärvellä niitä on useita. Suurin saari on 1,1 kilometriä pitkä ja 400 metriä leveä Honkisaari. Sen pohjoispuolella sijaitsevat pienemmät, mutta vielä yli 300 metriä pitkät Haaposaari, Lehtosaari ja Heposaari. Muita saaria on vielä kahdeksan lisää. Niitä ovat muun muassa Kokkoniemi, Teeriluoto, Lokkiluoto ja Mulkkusaaret. Pirttijärven suurin saari on 550 metriä pitkä ja 400 metriä leveä Ammonsaari. Se sijaitsee keskellä järvenselkää. Sen itäpuolella sijaitsevat 300 metriä pitkät Eskonsaari ja asuttu Siltasaari. Pienempiä saaria on vielä kaksi.[1]

Järvi on luodattu ja siitä on julkaistu syvyyskartat. Sen tilavuus on 50 miljoonaa eli 0,050 km³. Järven keskisyvyys on 3,9 metriä ja suurin syvyys on 27 metriä. Ärväänlahti on hyvin matala, mutta siitä erottuu syvyyskartassa Kaitainsalmen veden alle jäänyt uoma, jossa on 6–9 metriä syvää. Kellolahden edustalla uoma mataloituu ja se häviää Kaitainjärvelle. Kaitainjärven pohjan syvyydet vaihtelevat voimakkaasti. Paikoin on vain toista metriä syvää, mutta pienillä alueilla saattaa olla yli 10 metriä syvää. Tällaisia syvänteitä esiintyy Kokkoniemen edustalla, Heposaaren itäpuolella, Kylmälahden suulla ja Honkisaaren länsipuolella. Pitkä syvänne alkaa Honkisaaren itäpuolelta ja se jatkuu etelään Kiikarusniemen editse Eskonsaaren eteen. Se on yleisesti yli 10 metriä syvä, mutta paikoin jopa yli 20 metriä syvä. Eskonsaaren kohdalla sijaitsee 27 metriä syvä eli järven syvin kohta. Pirttijärven Ammonsaaren eteläpuolella sijaitsee pitkä yli 10 metriä syvä syvänne. Syvänteestä löytyy pari 20 metriä syvää kohtaa. Sen länsipuolella sijaitsee muutama yli 10 metriä syvää kohta ja Tenetin luusuassa on vielä 19 metriä syvä kohta.[2][1]

Järven ja saarien rantaviivan yhteispituus on 65 kilometriä. Rannat ovat alavaa metsämaata, jota rikkovat pohjoisessa suot, ja muualla pienet pellot. Eteläiset rannat on kaavoitettu Sotkamon keskustaajama-alueiksi. Ne muodostuvat keskustaajamasta, Hirviniemestä ja Vuokatin itäosista, jotka on rakennettu järvien keskellä oleville harjuille. Muualla järvellä on haja-asutusta ja rannoille rakennettuja vapaa-ajan asuntoja. Keskustaajaman läpi kulkevat kantatie 76 ja seututie 888. Muualle pääseen niistä haarautuvien yhdysteiden ja kyläteiden kautta.[2][1][3]

Säännöstely

muokkaa

Järven vedenpinnan korkeus on 137,9 metriä mpy. Järven vedenpinta on samalla korkeudella kaikilla Sotkamonjärvillä, joita ovat myös Nuasjärvi, Sapsojärvet, Kiantajärvi, Pirttijärvi-Kaitainjärvi sekä Pieni- ja Iso-Kiimanen. Niitä voi siten pitää Sotkamonjärvien eri järvialtaina. Tilanne johtuu kuitenkin Kajaaninjoessa olevasta Koivukosken voimalaitoksesta, jonka patoaltaaseen edellä luetellut järvet kuuluvat. Sotkamonjärviä on säännöstelty siten, että Pirttijärvi-Kaitainjärvi vedenpinnan korkeudeksi on määrätty raja-arvot 136,15 metriä ja 138,65 metriä mpy.[1][4]

Vesistösuhteet

muokkaa

Järvi sijaitsee Oulujoen vesistössä (vesistöaluetunnus 59) Nuasjärven–Kiimasjärven alueen (59.8) Kiimasjärven alueella (59.82), jonka Pirttijärven–Kaitainjärven alueeseen (59.821) järvi kuuluu.[5]

Valuma-alue saa pääosan vedestänsä Pieni-Kiimasen kautta tulevasta Kiimasjärven alueen (59.82) virtaamasta, Kusianjoesta tulevasta Kusianjoen valuma-alueen (59.83) virtaamasta ja Sapsojärvien kautta tulevasta Sapsojärven alueen (59.86) virtaamasta. Reitin vedet jatkavat matkaansa Tenetin kautta Nuasjärveen, ja Kajaaninjoen kautta Oulujärveen.[5]

Pirttijärvi-Kaitainjärven alueella on kahdeksan yli hehtaarin kokoista järveä tai lampea, jotka laskevat suoraan tai välillisesti järveen. Niistä huomattavimpia ovat Sotkamojärvi (203 ha), joka sijaitsee keskustaajamassa, Vihtamonlampi (26 ha), joka laskee Tenetin luusuaan ja Pitkälampi (14 ha), joka on suppajärvi harjulla. Vihtamonlampeen laskee myös Vihtamonjoen valuma-alue (59.825).[5]

Lähteet

muokkaa
  1. a b c d e f g h i j Pirttijärvi-Kaitainjärvi, Sotkamo (sijainti maastokartalla) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 17.10.2019.
  2. a b c d e f g h i j Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Syke (edellyttää rekisteröitymisen) Helsinki: Suomen Ympäristökeskus. Viitattu 17.7.2017.
  3. Pirttijärvi-Kaitainjärvi, Sotkamo (sijainti ilmavalokuvassa) Karttapaikka. Helsinki: Maanmittauslaitos. Viitattu 17.10.2019.
  4. Rehja-Nuasjärvi (59.811.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 19.7.2017.
  5. a b c Pirttijärvi-Kaitainjärvi (59.821.1.001) Järvi-meriwiki. Suomen ympäristökeskus. Viitattu 17.7.2017.