Pirkko Mäkinen

tuomari, tasa-arvovaltuutettu

Pirkko Anneli Mäkinen (o.s. Ilola; s. 12. lokakuuta 1952 Mänttä) on suomalainen juristi ja varatuomari,[1] Suomen kolmas tasa-arvovaltuutettu. Tasa-arvovaltuutettuna Mäkinen aloitti kautensa samana päivänä, jolloin Suomi liittyi EU:hun eli 1. tammikuuta 1995 ja toimi virassa vuoteen 2002. Hän palasi tasa-arvovaltuutetuksi uudelleen kevättalvella 2006. Väliajan hän toimi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkönä.

Yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon rikkomistapausMuokkaa

Tammikuussa 2010 apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tiedotti tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen rikkoneen yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa niin sanotun Tehy-pöytäkirjan valmistelun yhteydessä 2007.

Työministeriö asetti syksyllä 2007 sovittelulautakunnan, jossa etsittiin ratkaisua Tehyn ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen väliseen palkkakiistaan. Pirkko Mäkinen oli jäsenenä sovittelulautakunnassa. Apulaisoikeuskanslerin mukaan työ- ja virkaehtosopimus rajattiin koskemaan vain Tehyn jäseniä, mikä on ristiriidassa syrjintäkiellon kanssa. Osallistuessaan syrjintäkieltoa rikkovan sopimuksen sisältävän sovintoehdotuksen antamiseen Mäkinen antoi sopimusta koskeneen ohjeen ja rikkoi viranomaisena yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa.[2]

Tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkisen viranomaistehtäviin kuuluu syrjintäkiellon noudattamisen valvonta.[3]

LähteetMuokkaa

ViitteetMuokkaa

  1. Tolonen, Jaana (toim.): Suomen lakimiehet – Finlands jurister 1988, s. 684. Suomen Lakimiesliiton kirjasarja, 99. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1988. ISSN 0585-9530. ISBN 951-640-395-6.
  2. Puumalainen, Mikko: Kunnallinen työmarkkinalaitos ja tasa-arvovaltuutettu rikkoivat syrjintäkieltoa 15.1.2010. Oikeuskanslerinvirasto. Viitattu 15.1.2009. [vanhentunut linkki]
  3. Tasa-arvovaltuutettu: Tasa-arvovaltuutetun tehtävät 15.1.2010. Tasa-arvovaltuutetun toimisto. Arkistoitu 23.1.2010. Viitattu 15.1.2009.