Pintavesien hydrologia

Pintavesihydrologia on vesitutkimuksen osa-alue, jonka tutkimuskohteisiin kuuluu maanpinnalla olevien vesien eli pintavesien ilmiöt. Sen piiriin kuuluvat siis esimerkiksi jokien virtauksen ja vedenkorkeuden sekä veden alkuperän, alueellisen vaihtelevuuden ja laadun tutkiminen. Pintavesihydrologia haarautuu tutkimuskohteittensa perusteella järvitutkimukseen (limnologia), lumi- ja jäätutkimukseen (glasiologia), virtavesitutkimukseen (potamologia) ja meritutkimus (oseanografia).

Pintavesihydrologian perusteoriaan kuuluu hydrologinen kierto, jonka avulla selitetään veden kulkeutumista luonnossa.