Pilkka

kirveellä tehty merkintä kaadettavassa puussa

Pilkka on puun runkoon kuorta leikkaamalla tehty merkki. Pilkka voi olla esimerkiksi rajan tai myytäväksi tai kaadettavaksi tarkoitetun puun merkki, mutta myös muistomerkki, kuten karsikkopuussa.

Vanhat pilkka ja leima lahonneen ja kaatuneen puun rungossa.

Myytäväksi tarkoitetun metsän pilkat voitiin tehdä pilkka- eli leimakirveellä. Ensin terällä lyötiin rungosta kuorta pois, eli tehtiin pilkka, ja sitten pilkkaan lyötiin hamarapuolella leima. Hamarapuoli toimi leimasimen tavoin jäljentäen puuhun tietyn, erotettavissa olevan merkin, jonka perusteella tiedettiin puun omistaja tai ostaja. Sana leimikko on tullut leimakirveillä lyödyistä leimoista, vaikka nykyisin leimikoita ei enää leimatakaan. Kaadettuihin puihin leima lyötiin pölkyn päähän.

Sana pilkka on muunnos sanasta pilkku eikä siis ole läheistä sukua sanalle pilkkoa, vaikka sen tekemisessä kirvestä käytetäänkin. Toisinaan sanaa pilkka käytetään myös joistakin muista pilkuista kuin puun runkoon tehdyistä.

Lähteet muokkaa