Persoona (kielioppi)

(Ohjattu sivulta Persoonamuoto)

Persoona on kieliopillinen käsite, jolla ilmaistaan puhujan ja puhuteltavan suhdetta johonkin asiaan. Se voi olla esimerkiksi tekijä- tai omistussuhde. Persoona jaetaan kolmeen ryhmään: 1. persoona (puhuja), 2. persoona (puhuteltava) ja 3. persoona (joku muu). Monikossa persoona ilmaisee joukkoa, johon puhuja tai puhuteltava kuuluu.

Monissa maailman kielissä persoona ilmaistaan erityisillä persoonapronomineilla, kuten suomessa:

  • minä (yksikön 1. persoona)
  • sinä (yksikön 2. persoona)
  • hän, se (yksikön 3. persoona)
  • me (monikon 1. persoona)
  • te (monikon 2. persoona)
  • he, ne (monikon 3. persoona)

Yleistä on myös, että predikaatti ilmaisee persoonaa, kuten suomen verbien persoonapäätteissä: minä menen, sinä menet.

Suomessa persoonaa ilmaistaan lisäksi possessiivisuffikseilla, kuten autoni, autosi.

Lähteet muokkaa