Pelastusliivit

pelastautumisväline

Pelastusliivit ovat pelastautumisväline, jota käytetään vesillä. Väriltään niiden on oltava keltaisen ja punaisen väliltä tai täytettävä varoitusvaatteen värivaatimukset. Kelluntapukineiden värille ei ole vaatimuksia. Pelastusliivien avulla veden varaan joutunut pystyy kellumaan vakaassa selkäasennossa, ja liivien kelluntakauluksen tarkoitus on suojata myös tajuttoman ihmisen pään joutumasta veden alle. Pelastusliivien väri, heijastimet ja pilli parantavat käyttäjän näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

Mies pelastusliivit yllään.

Pelastusliivit ovat pakolliset veneilyvarusteet

muokkaa

Suomessa pelastusliivit ovat pakolliset liikkeellä olevassa moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa. Pelastusliivien on oltava Henkilönsuojaindirektiivin (direktiivi 89/686/ETY muutoksineen on annettu Suomessa samansisältöisenä valtioneuvoston päätöksenä nro 1406/93 22.12.1993) mukaisesti tyyppihyväksyttyjä. Hyväksytyn mallin tunnistaa CE-merkinnästä.

Pelastusliivi tulee olla oikean kokoinen (painon ja rinnanympäryksen mukaan).

Luokittelu

muokkaa

Pelastusliivit jaetaan eri luokkiin kantavuuden tai käyttötarkoituksen mukaan

- Kelluntapukineet 50 N. Pukine on tarkoitettu käytettäväksi suojaisilla vesillä rannan läheisyydessä, kun apu on lähellä. Huom. vain uimataitoisten käyttöön. Liivit eivät käännä tajutonta henkilöä selinkelluntaan eli selkäasentoon.

- Pelastusliivit 100 N. Tarkoitettu suojaisille sisävesille. Suotuisissa oloissa liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon noin 10 sekunnissa. Kovassa aallokossa niiden kantavuus ja toimivuus eivät riitä, varsinkaan jos käyttäjällä on yllään paljon vaatteita. Ilmaa sitova vaatetus ja käyttäjän ruumiinrakenne vaikuttavat pelastusliivin oikaisukykyyn.

- Pelastusliivit 150 N. Tarkoitettu rannikkovesille, yhdessä huonon sään vaatetuksen kanssa. Liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon 5 sekunnissa.

- Pelastusliivit 275 N. Tarkoitettu avomerelle tai erittäin huonoon säähän rannikkovesille. Liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon 5 sekunnissa. Jos käytetään paksua, ilmaa sitova vaatetusta tai jos käytetään painavia työvälineitä.

- Liivit erikoiskäyttöön 50-275 N. Esimerkiksi koskenlaskuun ja melontaan. 50 N liivit eivät käännä tajutonta henkilöä selkäasentoon. 100-275N liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon liivin kantavuuden mukaan 5-10 sekunnissa.

- Valtamerialusten pelastusliivit (SOLAS-liivit). Näitä liivejä käytetään laivoilla. Ne ovat kansainvälisen merenkulku-organisaation (IMO) vaatimusten mukaisia. Liivit kääntävät tajuttoman ihmisen selkäasentoon.

Standardisarja EN ISO 12402, osat 1-10

Käyttötarkoitus

muokkaa

Pelastusliivien tarkoitus on estää veden varaan joutunutta hukkumasta sekä helpottaa vedenvaraan joutuneen pelastamista. Ne eivät estä hypotermiaa, mutta ne mahdollistavat kellumisen sikiöasennossa (ns. help-asento), mikä vähentää lämpöhukkaa. Hypotermialta suojautumiseksi markkinoilta löytyy myös pelastuspukuja, jotka suojaavat kylmän veden vaikutukselta.

Pelastusliivejä koskevat määräykset

muokkaa

Pelastusliivit kuuluvat henkilösuojaimiin, joiden standardoinnista määrätään EU-alueella neuvoston direktiivillä 89/686/ETY. Direktiivi on julkaistu Suomessa valtioneuvoston päätöksenä nro 1406/93 22.12.1993.

Määräysten mukaan pelastusliivi on suunniteltava ja valmistettava siten, että käyttäjän on mahdollisimman helppo pukea se oikein päälleen ja että se ulkoiset tekijät, kuten työliikkeet ja työasennot, huomioon ottaen myös pysyy päällä ennakoitavan käyttöajan.

Pelastusliivien varusteet

muokkaa

Turvallisuuden parantamiseksi pelastusliivit ovat usein varustettu yhdellä tai kahdella haarahihnalla, joiden tarkoitus on estää käyttäjää luiskahtamaan ulos pelastusliiveistä veden varaan jouduttaessa ja pelastustilanteissa. Joissakin pelastusliiveissä voi olla mukana turvavaljaat, joihin voidaan kiinnittää turvaköysi, joka estää henkilöä putoamasta tai joudumista turvaköyden pituutta kauemmaksi. Kaikissa pelastusliiveissä on aina kaulukseen sijoitetut heijastimet sekä vasemmalta puolelta löytyvä pilli.