Pattinki epävirallisena terminä tarkoittaa 50x100 mm sahatavaraa. Termi on ajalta jolloin sahatavaran mitat määriteltiin tuumajärjestelmässä. Kakkosnelonen on pattingin synonyymi, eli 2x4 tuumaa. Edelleenkin museoikäiset sahalaitokset käyttävät tuuma-asteikkoja ja sitä myötä vanhoja standardeja. Teollinen sahatavara toki tuotetaan Suomessa nykyään kaikki millimetrimitassa. Pikkupattingiksi kutsutaan tukin minimilatvaläpimitaltaan n. 11 cm olevasta pikkutukista sahattua 1,5x3 tuuman sahatavaraa joka vastaa 38x75 mm puutavaramittaa kohtuu tarkkaan. Pattinki on perinteisesti sahattu ns. ”pattinkipuusta”, eli pikkutukista, jossa latvaläpimitta juuri riittää kahteen pattinkiin. Se on juuri tämän puutavaran erikoisuus. Pattinki termiä pidetään murreilmaisuna, mutta sille on paikkansa käytännön syistä. Kielenhuoltolautakunta ei ole huomioinut ammattikielen problematiikkaa tässä. Soiro on ollut rakennusalalla synonyymi pattingille. Tilanne lie vähän sama kuin vastalla ja vihdalla.lähde?