Passé composé (yhdistetty perfekti) on ranskan kielessä käytettävä aikamuoto, joka suomennetaan tilanteen mukaan imperfektillä tai perfektillä.

Passé composé on liittomuoto. Se muodostetaan apuverbin, yleensä avoir-verbin preesensmuodoista ja pääverbin partisiipista. Muutamien verbien yhteydessä, etenkin määräsuuntaista liikettä tai olotilan muutosta tarkoittavilla verbeillä sekä kaikilla refleksiiviverbeillä, kuitenkin käytetään avoir-verbin asemasta apuverbiä être.

Useimmilla verbeillä partisiipit ja sen mukaisesti passé composé muodostetaan seuraavien mallien mukaisesti. Näistä on kuitenkin poikkeuksia, sillä ranskassa on paljon myös epäsäännöllisesti taipuvia verbejä. Esimerkiksi être-verbin (olla) partisiippi on "été", ja avoir-verbin (omistaa, olla jollakulla) partisiippi "eu".

1. luokka, -er-päätteiset verbit, -er → -é

muokkaa
 • J'ai parlé
 • Tu as parlé
 • Il/elle a parlé
 • Nous avons parlé
 • Vous avez parlé
 • Ils/elles ont parlé

2. luokka, -ir-päätteiset verbit, -ir → -i

muokkaa
 • J'ai fini
 • Tu as fini
 • Il/elle a fini
 • Nous avons fini
 • Vous avez fini
 • Ils/Elles ont fini

3. luokka, -re-päätteiset verbit, -re → -u

muokkaa
 • J'ai vendu
 • Tu as vendu
 • Il/elle a vendu
 • Nous avons vendu
 • Vous avez vendu
 • Ils/elles ont vendu