Panoraamakamera on erittäin laajakulmaisten valokuvien, panoraamavalokuvien ottamista varten valmistettu kamera. Yleisesti ottaen laajasta kulmasta otettavia kuvia pyritään ottamaan ensisijaisesti laajakulmaisilla objektiiveilla.

Mikäli kuva-ala on objektiivin kulmaa laajempi, voidaan digitaalikameralla ottaa kaksi tai useampia kuvia, minkä jälkeen kuvatiedostot yhdistetään kuvankäsittelyohjelmalla yhdeksi kuvakokonaisuudeksi, jolloin katselijalle muodostuu vaikutelma siitä, että kyseessä on yksi valokuva.

Panoraamakamerassa objektiivirumpu toimii jousen tai sähkömoottorin voimalla. Objektiivirumpu toimii myös sulkimena. Suljinaikaa voidaan muuttaa objektiivirummun takapuolisen raon leveyttä tai rummun kulmanopeutta muuttamalla. Lyhyellä ajatuksella panoraamakameralla voi kuvata käsivaralla. Panoraamakameran kanssa ei voi käyttää salamavaloa. Panoraamakameroita on käytetty mm. sotilassovelluksissa, ryhmä- ja maisemakuvissa ja valokuvataiteessa. [1]

Panoraamaisten filmikameroiden merkkejä ovat mm. Fuji, Horizon.[2], Linhof, Noblex ja Widelux. Yksi ensimmäisiä tunnetuimpia panoraamakameroita itävaltalaisen Joseph Puchbergerin v. 1843 patentoima 150:n asteen kuvakulman kattava kone.[1]


Lähteet muokkaa