Painotettu vaalitapa

vaalitapa

Painotettu vaalitapa on vaalitapa, jossa äänestäjä antaa ehdokkaille järjestysnumerot ykkösestä alkaen. Ääntenlaskussa otetaan sitten menetelmästä riippuen eri tavoin huomioon kunkin äänestäjän määrittelemä suosikkijärjestys.[1]

Painotettu vaalitapalipuke, jossa ehdokkaat on asetettu mieluisuusjärjestykseen

Painotetun vaalitavan ansiosta äänestäjä pystyy vaikuttamaan vaalin tulokseen silloinkin, kun hänen ykkössuosikillaan ei ole läpimenomahdollisuuksia. Kakkos- ja kolmosäänten saamiseksi ehdokkaat saattavat joutua miellyttämään myös muita kuin varsinaisia kannattajiaan, mikä saattaa johtaa keskilinjan kompromissipoliitikkojen menestyksen paranemiseen. Painotettu vaalitapa myös vaatii äänestäjältä suhteellisen paljon tietämystä.[2]

Yleisimpiä painotettuja vaalitapoja ovat:

  • Siirtoäänivaalitapa enemmistövaalissa: Vähiten ensimmäiseksi äänestetty ehdokas pudotetaan. Sitä äänestäneiden lipuissa toinen ääni siirretään ensimmäiseksi.
  • Siirtoäänivaalitapa suhteellisessa vaalissa: Äänestäjät laittavat ehdokkaat järjestykseen, ja läpi menneet lasketaan vaihe vaiheelta niin että yli menneet äänet siirtyvät seuraavalle laskentakierrokselle[3]
  • Borda-laskenta: Ensimmäinen äänestetty saa lipusta yhtä monta pistettä kuin on ehdokkaita, toinen yhden vähemmän ja niin edespäin aina viimeiseen, joka saa vain yhden pisteen.
  • Condorcet'n menetelmä: Valitaan se ehdokas, joka ehdokkaita yksittäin toisiinsa verrattaessa saisi enemmistön äänistä.

Lähteet

muokkaa
  1. The Alternative Vote (AV) ACE: The Electoral Knowledge Network. Viitattu 14.4.2014.
  2. The Alternative Vote (AV): Advantages and Disadvantages of AV ACE: The Electoral Knowledge Network. Viitattu 14.4.2014.
  3. Mikko Mattila: Vaalit ja vaalijärjestelmät (Valtio-opin johdantokurssi) 2010. Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, Helsingin yliopisto. Viitattu 14.4.2014.