Painopinnanvalmistaja

Painopinnanvalmistaja työskentelee graafisessa teollisuudessa. Työtehtäviä ovat

  • työasemataitto
  • kuvankäsittely
  • tiedostonkäsittelytulostus
  • syväpainosylinterinvalmistus (vanhentumassa oleva työtehtävä)

Ammattitutkinto opiskeluissa valitaan yksi suuntautumisala: työasemataittajan tuotantotehtävät, kuvankäsittelijän tuotantotehtävät, tietokoneavusteisen painopinnanvalmistuksen tuotantotehtävät tai painopinnanvalmistuksen järjestelmätukihenkilön tehtävät.

Opiskelu kesti lukiopohjalta noin vuoden, ilman lukiotaustaa tutkinto oli kaksivuotinen. Vuonna 2002 tutkinto uudistettiin kolmivuotiseksi ulkoasuntoteuttajan tutkinnoksi.