Pää-äänenkannattaja

Äänenkannattaja on yleensä sanomalehti, mutta voi olla myös aikakauslehti, joka ilmoittaa ajavansa tietyn yhteiskunnallisen yhdistyksen, järjestön, puolueen ym. yhteisön tarkoitusperiä.[1]

Äänenkannattajien avulla kannattajat voivat käydä keskenään keskustelua liikkeen päämääristä ja siihen kuulumattomat voivat tutustua liikkeen päämääriin.

Äänenkannattajien merkitys virallisena mielipiteenä on erityisen tärkeä yksipuoluejärjestelmässä, missä niiden voidaan katsoa edustavan jossain määrin myös hallituksen kantoja tai hallinnon parissa vallitsevia mielipiteitä.

Monet puolueiden äänenkannattajat ovat muuttuneet sitoutumattomiksi, kuten Helsingin Sanomat, joka aikoinaan oli Edistyspuolueen äänenkannattaja mutta vuodesta 1932 sitoutumaton.[2][3]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Wiberg, Matti: Politiikan sanakirja, s. 636. Toimittanut Kalevi Koukkunen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Siltala, 2011. ISBN 978-952-234-048-1.
  2. Niina Koskipalo, Fasismia vai isänmaallisuutta?[vanhentunut linkki] Pro gradu -tutkielma
  3. Keijo K. Kulha: Erkko, Eljas (1895–1965) Kansallisbiografia-verkkojulkaisu (maksullinen). 8.2.2008. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.