Nuorten Ystävät

organisaatio

Nuorten Ystävät on 1907 perustettu sosiaali- ja terveysalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka keskustoimisto sijaitsee Oulussa. Järjestön omistama liiketoimintakonserni tuottaa valtakunnallisia sosiaali- ja terveysalan erityispalveluja. Nuorten Ystävillä on yli 40 yksikköä tai toimipistettä 18 eri paikkakunnalla Suomessa. Nuorten Ystävät on SOSTEn jäsenjärjestö.

Nuorten Ystävät ry.
Nuorten Ystävien keskustoimistona toimiva Waenerbergin talo Oulun Torikadulla.
Nuorten Ystävien keskustoimistona toimiva Waenerbergin talo Oulun Torikadulla.
Perustettu 1907
Perustaja Georg Waenerberg
Pääsihteeri Arja Sutela
Aiheesta muualla
Sivusto

Toiminta muokkaa

Lastensuojelu muokkaa

Nuorten Ystävien lastensuojelun palvelut tukevat lasten kasvatusta ja hoitoa sekä perheiden kuntoutusta sijais-, avo- ja jälkihuollon keinoin.

Erityisryhmien asuminen muokkaa

Nuorten Ystävien erityisryhmien asumispalvelut tukevat lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvointia kuntouttavan arjen keinoin. Kuntouttava arki tukee palveluiden piirissä lasten, nuorten ja aikuisten monipuolista kehittymistä, omatoimisuutta ja elämänhallintataitojen vahvistumista.

Sosiaalinen kuntoutus ja työllistyminen muokkaa

Nuorten Ystävien sosiaalinen kuntoutus ja työllistyminen auttaa erityistä tukea tarvitsevia kohti yhteiskunnallista osallisuutta. Kuntoutuksen tavoitteena on elämänhallinnan paraneminen sekä yhteiskunnan ja yhteisöjen toimintaan osallistuminen.

Koulut muokkaa

Nuorten Ystävät ylläpitää Muhoksella kahta yksityistä perusopetusta antavaa koulua, jotka tarjoavat erityistä tukea ja yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen tueksi esi- ja perusopetusikäisille sekä perusopetuksen lisäopetuksessa oleville lapsille ja nuorille.

Klubitalotoiminta muokkaa

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tuella Nuorten Ystävät ylläpitää kolmea klubitaloa, jotka ovat: Pönkkä Oulussa, Tönäri Kajaanissa sekä Roihula Rovaniemellä. Klubitalot harrastavat yhteistyötoimintaa muiden mielenterveystyötä tekevien tahojen kanssa, kuten esimerkiksi Hyvän Mielen Talo Oulussa. Toiminta on alkanut vuonna 2012, ensiksi Oulussa.

Kritiikki muokkaa

Marraskuussa 2011 MTV3-kanavan 45 minuuttia -ohjelmassa kerrottiin, että Muhoksen Pohjolakodissa oli käytetty lasten eristämistä betoniseen putkaan. Näin oli toimittu 34 kertaa vuonna 2011. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto teki Pohjolakotiin tarkastuskäynnin sen jälkeen, kun MTV3 oli haastatellut koulukodin edustajia.[1]
Alkusyksyllä 2018 apulaisoikeusasiamies ja tarkastajat tekivät kaksipäiväisen yllätystarkastuksen Pohjolakotiin ja löysivät vakavia puutteita lastensuojelulain noudattamisessa, t.s. lakiin perustumattomia mielivaltaisia, lapsia alistavia sekä nöyryyttäviä käytäntöjä.[2] Esimerkiksi liikkumisvapautta on rajoitettu laittomasti, nuoria on pakotettu riisumaan kokonaan alasti henkilötarkastuksen ajaksi ilman riittävää intimiteettisuojaa, nuorten kiinnipitoon on ryhdytty liian matalalla kynnyksellä, ja nuoria on eristetty huoneisiinsa perusteetta tai ilman lain vaatimaa päätöstä.[3][4][5] Marraskuussa 2018 uutisoitiin, että Keskusrikospoliisi on aloittanut koulukotia koskevan tutkinnan apulaisoikeusasiamiehen pyynnöstä. Tutkinnassa yritetään selvittää, ovatko koulukodin toiminnassa mukana olevat henkilöt syyllistyneet pahoinpitelyyn, vapaudenriistoon tai virkavelvollisuuden rikkomiseen.[6] Kaikki rikosepäilyt päättyivät syyttämättäjättämispäätökseen.[7] Koulukoti on ilmoittanut parantaneensa toimintatapojaan tarkastuksen tiimoilta.[5] AVI ja Valvira ovat tarkastaneet Pohjolakodin uudelleen joulukuussa 2019 ja todenneet, että asianmukaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, eikä epäasianmukaisia tai lainvastaisia käytäntöjä todettu.[8]

Lähteet muokkaa

Viitteet muokkaa

Tämä järjestöön, yhdistykseen tai ei-kaupalliseen organisaatioon liittyvä artikkeli on tynkä. Voit auttaa Wikipediaa laajentamalla artikkelia.