Nostaminen

Nostaminen on taakkojen siirtämistä paikasta toiseen esimerkiksi työnteon tai harrastusten yhteydessä.lähde?

Suomen lain mukaan työnantajan on otettava huomioon tarjoamiensa työtilojen ja -menetelmien vaikutukset työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen[1].

Raskaiden taakkojen nostaminen lisää selkärankaan kohdistuvia vaurioita ja selkäkivun riskiä. Tieteellinen näyttö puhuu sen puolesta, että työntekijöiden opastaminen selän toiminnassa ja nostotekniikoissa ei riitä, vaan tarvitaan työn fyysistä keventämistä apuvälineiden avulla. Niiden hankinta ja käyttö ei ole ollut kuitenkaan riittävää muun muassa sen vuoksi, että ne hidastavat usein työntekoa. Vuodepotilaiden nostamista apuvälineiden avulla on rajoittanut myös pelko siitä, että hihnojen kiinnittäminen etukumarassa asennossa lisäisi jo itsessään välilevyvaurion riskiä. Vuonna 2001 julkaistussa vuoden kestäneessä interventiotutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että niiden osastojen sairaanhoitajille, joihin sijoitettiin tutkimuksen yhteydessä eniten mekaanisia henkilönostimia, nostovöitä ja -kankaita, sattui vain 2,1 selkään kohdistuvaa työtapaturmaa 100 000 työtuntia kohden, kun verrokeille niitä sattui 5,7.[2]

LähteetMuokkaa