Nuorten oma järjestyksenvalvoja

(Ohjattu sivulta Noja)

Nuorten oma järjestyksenvalvoja (Noja) on vartiointiliikkeen palveluksessa oleva järjestyksenvalvoja, joka perustehtävänsä ohessa toimii nuorten parissa kohtaavalla työotteella. Noja on saanut nuorten kohtaamiseen lisäkoulutusta ja lisäksi hänelle on varattu aikaa nuorten kanssa toimimiseen. Noja toimii tyypillisimmin kauppakeskuksessa.

Työmuoto on kehitetty vastaamaan tarpeeseen, jonka nuorten ajanvietto kaupallisissa tiloissa on saanut aikaan. Nuorten ja järjestyksenvalvojien kohtaamiset esimerkiksi kauppakeskuksissa ovat yleisiä ja niillä voi olla hyvinkin suuri merkitys nuorten elämään.

Työmuodon on kehittänyt valtakunnallinen nuorisokasvatusjärjestö Nuorten Palvelu ry[1] yhteistyössä kauppakeskusomistaja Citycon Oyj[2]:n ja vartiointiyritys Securitas Oy[3]:n kanssa. Nojien valmennuksesta, täydennyskoulutuksesta ja työmuodon levittämisestä vastaa Nuorten Palvelu ry ja ainoastaan Nuorten Palvelu ry:n järjestämästä koulutuksesta voidaan käyttää nimitystä Noja-valmennus.

Nojan työnkuvaMuokkaa

Nuorten oma järjestyksenvalvoja on kauppakeskuksen järjestyksenvalvoja siinä, missä muutkin järjestyksenvalvojat ja tekee myös näitä työtehtäviä osana muuta työyhteisöä. Työajasta suunnataan osa kuitenkin juuri nuorten kanssa toimimiseen, jolloin Nojan työ on isolta osalta kentällä oloa, nuorten kohtaamista ja nuorten asioiden edistämistä osana paikallista monialaista verkostoa. Noja tekee nuorten asioissa yhteistyötä esimerkiksi poliisin, nuorisotyön, sosiaalitoimen ja vanhempien kanssa.

Nojan työn kulmakiviä ovat tuttuus nuorten kanssa, kohtaava työote ja toimijoiden yhteistyö kohteessa (mm. työyhteisö, kauppakeskusjohto ja liikkeiden henkilökunta) sekä alueella laajemmin. Nuorille Noja on helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen, jonka puoleen kääntyä tarvittaessa.

Noja-työmuodon hyödytMuokkaa

Nuorten oma järjestyksenvalvoja -työmuodolla on hyötyä nuorille, kauppakeskukselle, järjestyksenvalvonnalle ja paikalliselle monialaiselle yhteistyöverkostolle. Tiedonvaihdon osalta Nojat toimivat linkkinä nuorten ja muiden kauppakeskuksen toimijoiden sekä alueen monialaisen verkoston kanssa. Parempi vuorovaikutus nuorten kanssa ja tuttuuden syntyminen mahdollistavat nuorten elämän haasteisiin puuttumisen ennakoivasti, jolloin tilanteet kauppakeskuksessa eivät pääse kärjistymään. Noja toimii työyhteisössään nuorten asioiden asiantuntijana ja antaa osaamistaan myös muiden järjestyksenvalvojien käyttöön.

Nuoret ovat kokeneet Nojan lähestyttäväksi [https://www.theseus.fi/handle/10024/129307] ja sellaiseksi aikuiseksi, jolta saa apua erilaisissa tilanteissa [https://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste42018/kauppakeskuksenjarjestyksenvalvojanuortenkohtaajana.html]. Järjestyksenvalvonnalle Noja-työmuoto tarjoaa työkalun nuorten kanssa toimimiseen ja tilanne kauppakeskuksissa on Nojan myötä usein rauhoittunut [https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/707194-nuorten-omat-jarjestyksenvalvojat-vahensivat-kauppakeskuksen-hairioita-vantaalla].

LähteetMuokkaa

  1. Etusivu Nuorten Palvelu ry. Viitattu 3.4.2019.
  2. Citycon Citycon. Viitattu 3.4.2019. (englanniksi)
  3. Turvanasi aina ja kaikkialla - Securitas www.securitas.fi. Viitattu 3.4.2019.

Aiheesta muuallaMuokkaa

Nojat mediassaMuokkaa