Nils-Arvid Bringéus

Lundin yliopiston kansatieteen emeritusprofessori ja Ruotsin kirkon pappi

Nils-Arvid Bringéus (s. 1926) on Lundin yliopiston kansatieteen emeritusprofessori ja Ruotsin kirkon pappi.

BibliografiaMuokkaa

 • Sägnen om Örkelljunga kyrkklocka 1949
 • Begravning 1949
 • Kyrkans tjänare i Örkelljunga pastorat 1950
 • Folkminnen från Örkelljungabygden 1953
 • Klockringningsseden i Sverige 1958
 • Järnplogen som innovation 1962
 • Brännodling 1963
 • Tradition och förändring i 1800-talets skånska lanthushållning 1964
 • Gunnar Olof Hyltén-Cavallius som etnolog 1966
 • Unnarydsborna 1967
 • Skördegudstjänst 1969
 • Studiet av innovationer 1969
 • Svensk begravningssed 1969
 • Källkritiska problem inom etnologisk forskning 1975
 • Årets festseder 1976
 • Människan som kulturvarelse 1976
 • Kistebrev som förlagor till sydsvenska bonadsmålningar 1977
 • Bouppteckningar som etnologisk källa 1977
 • Sydsvenskt bonadsmåleri 1978
 • Brödsmulor 1978
 • Folkliga bildframställningar av de olika samhällsstånden 1978
 • Att läsa för maten 1979
 • Matkultur i Skåne 1981
 • Bildlore 1981
 • Örkelljunga hembygdsförening 1931-1981, 1981
 • Sydsvenska bonadsmålningar 1982
 • Resekörare och besekrämare 1983
 • Lärkesholm och von Reiserska stiftelsen 1984
 • Det etnologiska ämnesområdet 1985
 • Svensk begravningssed i historisk belysning 1986
 • Livets högtider 1987
 • Mat och måltid 1988
 • Julträd 1991
 • Hjelmsjö 1992
 • Ingeborrarps friluftsmuseum 1992
 • Karlin och kulturen 1992
 • Rya gamla kyrka 1993
 • Ur släktens sekretärer 1993
 • Bonadsmålningar av Nils Lundbergh 1994
 • Skånska kistebrev 1995
 • Örkelljunga kyrka 1997
 • Folklig fromhet 1997
 • Vallfärder till S:t Olof 1997
 • Från klocksägen till kommunvapen 1998
 • Årets festdagar 1999
 • Kistebrev tryckta i Jönköping 1999
 • Gästgiveriet i Örkelljunga 2000
 • Herrskap och hushållning på Kiviks Äsperöd 2000
 • Landshövdingen på Lärkesholm 2001
 • Kistebrev tryckta av Lars Gullbransson i Varberg 2002
 • Sven Erlandssons bonadsmålningar i Håcksviks klockaregård 2002
 • Örkelljungabilder 2002
 • Västsvenska kistebrev 2003
 • Rune Brännborn 2003
 • Lyckan kommer, lyckan går 2004
 • Julstugor och sommarlag 2005
 • Den kyrkliga seden 2005
 • Carl Wilhelm von Sydow som folklorist 2006

PalkinnotMuokkaa