Narratiivinen psykologia

Narratiivisessa psykologiassa ihminen on olemassa narratiiveina eli kertomuksina. Ihminen luo eläessään kertomuksia samalla selittäen ja tulkiten toimintaansa. Jerome Bruner (1990) jakoi narratiivisen psykologian paradigmaattiseen eli luokittelevaan, ja narratiiviseen tietämiseen. Narratiivinen tietäminen on eri aikoina tapahtuneiden tapahtumien yhdistämistä kertomuksien avulla.

On kuitenkin huomattava, että kertomuksien on oltava johdonmukaisia; niillä tulee olla juoni.