Momentti (oikeustiede)

laissa oleva pykälää pienempi osa
Tämä artikkeli käsittelee oikeustieteellistä nimitystä. Sanan muita merkityksiä on täsmennyssivulla Momentti.

Momentti (lyhennetään mom.[1]) on lakiin, asetukseen tai sääntöihin sisältyvän pykälän alakohta tai kappale.[2] Laajat momentit jakaantuvat usein kohtiin ja kohdat alakohtiin.[3]

Suomen lainsäädännössä momentteja ei yleensä eksplisiittisesti numeroida, mutta niihin viitataan numeroin, esimerkiksi: "Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään..." Yleensä saman pykälän eri momentit erotetaan lakitekstissä toisistaan typografisesti samoin kuin kappaleet normaalissa tekstissä. Suomen lainsäädännössä on kuitenkin myös säädöksiä, joissa momentin alussa on muusta tekstistä pisteellä erotettu arabialainen numero selventämässä pitkää ja mutkikasta pykälää.[3][4]

Valtion talousarviossa johonkin tarkoitukseen osoitettu määräraha käsittää yleensä koko momentin. Momentti saattaa kuitenkin jakaantua useaankin määrärahaan, joiden tarkoitus kerrotaan tarkemmin talousarvion perusteluissa.[5]

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. Lyhenneluettelo 25.04.2013. Kotimaisten kielten keskus. Arkistoitu 12.10.2013. Viitattu 24.5.2013.
  2. Otavan iso tietosanakirja, Otava 1960–1965.
  3. a b Encyclopædia iuridica fennica, Suomalainen lakimiesyhdistys 1994–1999, ISBN 951-855-135-9, osa V palsta 538.
  4. Esimerkiksi asetus rehujen ja lannoitteiden tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista, 115/1969.
  5. Encyclopædia iuridica fennica, osa V palsta 658.