Miksotrofinen järvi

Miksotrofinen järvi on limnologiassa järvi, joka täyttää sekä dystrofisen että eutrofisen järven tunnusmerkit. Sitä voidaan myös kutsua dyseutrofiseksi järveksi erotukseksi dysoligotrofisesta järvestä, jossa ravinteita on hyvin vähän (oligotrofinen järvi). Tällä järven limnologisella tyypillä on merkitystä järven ekologisessa luokittelussa, koska eräät siinä menestyvät planktonit osaavat hyödyntää veden hiilivarastoja suoraan sekä hiilidioksidista että suoraan humuksesta.[1]

Miksotrofinen järvi saattaa alkujaan olla dystrofinen tai eutrofinen järvi. Dystrofiseen järveen on saattanut kohdistua ulkoista kuormitusta, kuten että siihen on johdettu esimerkiksi jätevesiä. Toisaalta eutrofiseen järveen on johdettu humusta sisältävää vettä esimerkiksi suo-ojien kautta. Molemmissa tapauksissa lopputuloksena saattaa syntyä tilanne, jossa järvi muuttuu miksotrofiseksi järveksi. Miksotrofisessa järvessä hapenkulutus on voimakkaampaa kuin eutrofisessa, koska siinä on ravinteiden lisäksi runsaasti happea kuluttavaa humusta. Järven kalaston biomassa on suuri ja se on lajistoltaan särkikalapainotteinen.[1]

Lähteet

muokkaa
  1. a b Orava, Jonna: Lopen Pernunnummen alueen järviympäristön nykytilaselvitys (PDF) (opinnäytetyö) 2011. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu. Viitattu 2.4.2017.