Mikroterä

Mikroterä oli pieni piipitoisesta kivestä isketty prismamainen pala, josta tehtiin työkalujen teriä. Terien pituus oli korkeintaan 5 cm.

Mikroterätekniikka tuli käyttöön Mongoliassa 45 000 vuotta sitten leviten sieltä Japaniin noin 20 000 vuotta sitten. Mikroterien käyttö levisi myös pohjoisemmaksi Siperiaan. Mikroteriä käytettiin Koillis-Aasiassa ja Luoteis-Amerikassa 27 000-7 000 vuotta sitten. Tämä on Siperian-Amerikan paleoarktinen traditio tai Denali-kompleksi, jota luonnehtivat mikroterät, kaivertimet ja jotkut 2-puolisesti isketyt työkalut. Alaskaan tämä perinne saapui 13 500-10 000 vuotta sitten.