Metsävero on metsän omistukseen tai puun myyntivoittoon perustuva vero. Suomen suuriruhtinaskunnassa ja Suomen tasavallassa on metsän tuottoa verotettu ajoittain joko metsäpinta-alan perusteella varallisuusveron kaltaisesti tai puun myyntitulon perusteella pääomatulon kaltaisesti.

Viimeinen uudistus oli palata jälleen myyntitulon verottamiseen. Siirtymäaikana oli mahdollista maksaa metsäveroa joko aikaisemman pinta-alaan ja metsätyyppiin perustuvan verotuksen tai puuntuoton perusteella.

Myyntituloverotus muokkaa

Vuonna 2006 otettiin käyttöön puun myyntituloverotus. Metsän myyntituloista vähennetään metsään kohdistuvat menot ja jäljelle jäävästä tulosta verotetaan pääomatulona. Vuonna 2019 pääomatuloveroprosentti oli 30 000 euroon asti 30 % ja yli 30 000 eurosta 34 %[1].

Pinta-alaverotus muokkaa

Vuoden 2005 loppuun asti oli voimassa pinta-alaverotus, jossa metsän tuottoja verotettiin vuosittain metsän pinta-alaan perustuvasti. Tiettyjen vähennysten jälkeen jäävä tulo lisättiin omistajan muihin tuloihin verotettavaksi. Veroprosentti saattoi vaihdella siten huomattavasti.

Metsäveroluokat muokkaa

Aikaisemman metsän laskelmallisen tuoton perusteella tapahtuneen verotuksen toimeenpanemiseksi jaettiin Suomessa metsämaa veroluokkiin, joista kallein oli IA-luokan metsä. Lehdot yhtä IB-luokkaan kuuluvaa poikkeusta lukuun ottamatta kuuluivat IA-metsäveroluokkaan.

Lähteet muokkaa

  1. Pääomatulot Verohallinto. Viitattu 13.7.2019.

Aiheesta muualla muokkaa