Erityisesti orgaanisessa kemiassa metoksi viittaa funktionaaliseen ryhmään, missä metyyli-ryhmä on sitoutunut happeen. Tämän alkoksi-ryhmän kaava on OCH3.

Tyypillisen metoksi-ryhmän rakenne.

Dimetyylieetteri sisältää kaksoismetoksi-ryhmän; muita metoksieettereitä ovat metoksietaani ja metoksipropaani. Metoksi-ryhmä esiintyy meskaliinissa ja sen johdoksissa kuten 2C-B, 2C-E ja 2C-P.