Md30-lämpötila

Materiaalin muovattavuuteen suuresti vaikuttava Md30-lämpötila lasketaan austeniittisen ruostumattoman teräksen koostumuksesta. Se kuvaa austeniitin stabiilisuutta kylmämuokkauksessa ja muovausprosesseissa. Mitä positiivisempi arvo, sitä korkeammassa lämpötilassa austeniitti transformoituu martensiitiksi.

Määritelmän mukaan lasketussa Md30-lämpötilassa 30% muokkausasteella kylmämuokatusta austeniitista 50% muuttuu α´-martensiitiksi.

Kaikki austeniittiin liukenevat seosaineet laskevat Md30-lämpötilaa eli stabiloivat austeniittia - myös δ-ferriittiä suosivat seosaineet pii, kromi ja molybdeeni.

Laskentaan on perinteisesti käytetty Angelin kaavaa. Uudempi kaava on Noharan julkaisema.

Md30 Angelin kaavaMuokkaa

Md30 (oC) = 413 - 462(C + N) - 9.2Si - 8.1Mn - 13.7Cr - 9.5Ni - 18.5Mo

Md30 Noharan kaavaMuokkaa

Md30 (oC) = 551 - 462(C + N) - 9.2Si - 8.1Mn - 13.7Cr - 29Ni - 18.5Mo - 29Cu - 68Nb - 1.42(GS[ASTM] - 8)

Kaava ottaa huomioon myös raekoon (GS ASTM E112) vaikutuksen: pienirakeinen austeniitti on stabiilimpaa kuin suurirakeinen. Raekoon vaikutus huomioidaan, kun se poikkeaa tavallisesta raekoosta 8.

Uuden standardin EN10088-1 opastavissa tiedoissa (Liite C) on julkaistu Noharan kaava, jossa käytetään Md30-lämpötilalle tunnusta MNA.

Aiheesta muuallaMuokkaa