Md30-lämpötila on materiaalin muovattavuuteen suuresti vaikuttava lämpötila. Se lasketaan austeniittisen ruostumattoman teräksen koostumuksesta. Se kuvaa austeniitin stabiilisuutta kylmämuokkauksessa ja muovausprosesseissa. Mitä positiivisempi arvo, sitä korkeammassa lämpötilassa austeniitti transformoituu martensiitiksi.

Määritelmän mukaan lasketussa Md30-lämpötilassa 30 prosentin muokkausasteella kylmämuokatusta austeniitista 50 prosenttia muuttuu α´-martensiitiksi. Kaikki austeniittiin liukenevat seosaineet laskevat Md30-lämpötilaa eli stabiloivat austeniittia - myös δ-ferriittiä suosivat seosaineet pii, kromi ja molybdeeni. Laskentaan on perinteisesti käytetty Angelin kaavaa. Uudempi kaava on Noharan julkaisema.

Md30 Angelin kaava

muokkaa

Md30 (oC) = 413 - 462(C + N) - 9.2Si - 8.1Mn - 13.7Cr - 9.5Ni - 18.5Mo

Md30 Noharan kaava

muokkaa

Md30 (oC) = 551 - 462(C + N) - 9.2Si - 8.1Mn - 13.7Cr - 29Ni - 18.5Mo - 29Cu - 68Nb - 1.42(GS[ASTM] - 8)

Kaava ottaa huomioon myös raekoon (GS ASTM E112) vaikutuksen: pienirakeinen austeniitti on stabiilimpaa kuin suurirakeinen. Raekoon vaikutus huomioidaan, kun se poikkeaa tavallisesta raekoosta 8.

Uuden standardin EN10088-1 opastavissa tiedoissa (Liite C) on julkaistu Noharan kaava, jossa käytetään Md30-lämpötilalle tunnusta MNA.

Aiheesta muualla

muokkaa