Matinea tarkoittaa perinteisesti aamu- tai iltapäivän kulttuuritilaisuutta, kuten teatteriesitystä tai konserttia. Matineaan voi esimerkiksi liittyä musiikkiesitysten väliin sijoitettuja lyhyitä esitelmiä tapahtuman teemasta. Matineaa voidaan käyttää musiikin oppilaitoksen järjestämän oppilaskonsertin muotona ja nimityksenä. Myös ilta- tai aamupäiville sijoittuvaa elokuvaesitysten sarjaa voidaan nykyään nimittää markkinointiviestinnässä matineaksi.

Auguste François Biardin musiikkimatineaa kuvaava öljyvärimaalaus 1800-luvulta.

Matinean käsitteeseen liittyy perinteisesti hienostuneisuuden sävy. Alun perin tilaisuuksien ajankohdalla myös viitattiin siihen, ettei niitä ollut tarkoitettu tavanomaisessa päivätyössä käyville laajoille kansankerroksille.