Marvel-universumin kosmiset olennot

Wikimedia-luetteloartikkeli

Kosmiset olennot ovat Marvel-kustantamon sarjakuvissa esiintyviä, usein jumalvoimaisia hahmoja. Kosmisten olentojen omaavat voimat ylittävät ihmisen täysin käsityskyvyn, eivätkä supersankarienkaan yli-inhimilliset voimat ole mitään kosmisten olentojen liki loppumattomien voimien edessä. Kosmisten olentojen tehtävä on usein toimia eräänlaisena luonnonvoimana asuttamassaan universumissa.

Marvel-universumin kosmiset olennot ja jumalat koolla.

Tunnetuimpia kosmisia olentoja ovat mm: Ikuisuus, Galactus, Seuraajien rotu jne.

Ominaisuudet

muokkaa

Marvel-universumin on täynnänsä kosmisia olentoja jotka kirjaimellisesti ovat osa universumin toimintaa. Kuten keho, jonka toiminnan määrittelevät erilaiset elimet, myös kosmiset olennot toimivat vitaalina osana tämän universumin toimintaa. Jokaisessa kosmisessa olennossa ruumiillistuu jokin todellisuuden tason aspekti tai välttämätön toiminta.

Jokainen kosminen olento on uniikki, mutta olennoilla on kuitenkin tiettyjä yhteisiä piirteitä:

 • Suuremmat voimat kuin yhdelläkään kuolevaisella. Jopa kaikkein heikoin kosminen olento voi tuhota maailmoja (käyttämällä Kosmista Voimaa. Voimatasot kuitenkin vaihtelevat eri olentojen kesken suuresti, vain harvat kykenevät tekemään koko universumia muuttavia toimintoja voimillaan.
 • Fyysisen muodon puute. Useat kosmiset olennot käyttävätkin jonkinlaisia tarkoitusta varten luotuja kehoja kyetäkseen toimimaan jossain muussa kuin abstraktissa muodossa.
 • Moraalinormien koskemattomuus. Kosmiset olennot eivät osoita inhimillisiä emootioita (tästä on kuitenkin poikkeuksia), he ovat puhtaasti kiinnostuneita suuremmista asioista.

On huomattavaa, että on olemassa useita olentoja jotka usein sekoitetaan kosmisiin olentoihin. Tällaisia ovat nk. maapallon jumalat. Huolimatta korkeasta statuksestaan ja uskomattomista voimistaan nämä jumalat eivät lukeudu kosmisiin olentoihin. Myöskään Galactuksen apurit eivät lukeudu kosmisiin olentoihin, vaikka kykenevätkin manipuloimaan Kosmista voimaa. Apurien olemassaolo ei kuitenkaan ole välttämätöntä universumin pysyvyydelle. Jotkut olennot, kuten demoni D'Spayre väittää olevansa epätoivon ruumiillistuma, muttei todellisuudessa omaa tarpeeksi voimaa siihen. Todellisten kosmisten olentojen tarkka lukumäärä on vielä spekuloinnin aiheena, mutta lisää paljastuu jatkuvasti.

Tunnettuja kosmisia olentoja

muokkaa

Seuraavassa joitakin hyvin tunnettuja kosmisia olentoja ja näiden toimintaperusteita:

 • Oikeus on kaikkien todellisuuksien tasojen tuomari ja varmistaa, että kosmiset lait toteutuvat. Oikeus väittää saavansa oikeutuksensa itseäänkin suuremmalta olennolta, joka on useimmiten vain mainittu pikaisesti. Vaikka tätä ylintä olentoa pidetäänkin kaiken luojana ja Marvel-universumin mahtavimpana, yleisesti ottaen Oikeus asetetaan voimakkaimman olennon sijalle. Oikeudella on kolme kasvoa ja ennen kuin kaikki kasvot ovat yhtä mieltä päätettävästä asiasta, Oikeus voi toimia. Oikeus toimii myös kaikkien Marvel-universumin vaihtoehtotodellisuuksien tuomarina.
 • Infiniti muodostuu kun Ikuisuuskivet kootaan yhteen. Infiniti väittää luoneensa koko universumin - tosin väitteen todenperäisyys on kyseenalaistettu.
 • Tuonpuoleiset ovat mahtava rotu, joka asuu fysikaalisen todellisuuden tuolla puolen. Rodun tarkka muoto ja tarkoitusperät ovat tuntemattomat. Tuonpuoleiset asuvat myös erillään normaalista aikajatkumosta ja ovat Kosmisten Kuutioiden voimien lähde.
 • Ikuisuus on universumin elämän ja ajan ruumiillistuma. Toimii usein parinsa Äärettömyyden kanssa. Oikeuden yksi kasvoista on Ikuisuus.
 • Valtiatar Kuolema edustaa kohtaloa, joka lopulta koituu kaikkien olentojen osaksi - niin yksisoluisten bakteerien kuin koko universumin. Ikuisuuden vastapari. Oikeuden yksi kasvoista on Kuolema.
 • Äärettömyys on Ikuisuuden vastapari, mutta näyttäytyy naispuolisena olentona. Äärettömyyden uskotaan edustavan tilan käsitettä ja yhdessä Ikuisuuden kanssa edustaa aika/paikka-käsitteitä. Äärettömyys on Ikuisuuden toinen puoli, ei niinkään irrallinen olento.
 • Olemattomuus, Kuoleman vastapari, mutta näyttäytyy miespuolisena. Edustaa olemattomuutta josta kaikki syntyi ja johon lopulta kaikki palaa. Myös Kadotus on vain Kuoleman "kääntöpuoli", ei niinkään irrallinen olento.
 • Galactus, Maailmojen tuhoaja. Galactus on tasapainottava voima Ikuisuuden ja Kuoleman välillä ja pitää Abraxas-nimisen olennon poissa tuntemastamme universumista. Galactus myös luultavasti tulee toimimaan katalyyttinä, joka johtaa myöhemmin uuden universumin syntyyn. Oikeuden yksi kasvoista on Galactus.
 • Herra Järjestys edustaa järjestyksen konseptia universumissa. Hänen vastaparinsa on Lordi Kaaos.
 • Lordi Kaaos edustaa kaaoksen konseptia universumissa. Hänen vastaparinsa on Herra Järjestys. Herra Järjestys ja Lordi Kaaos väittävät olevansa kuolevaisten kohtaloista vastuussa. Helpottaakseen työtään ja tasapainottamaan vastakkaisuuksiaan kaksikko on luonut avukseen Välimies-nimisen olennon.
 • Feenix-voima on kulminaatio kaikelle psioniselle energialle jota on tai tulee olemaan tuntevan elämän luomana. Voiman todellinen tarkoitus on epäselvä, mutta uskotaan että sen avulla Galanin pelastuneen edellisen universumin tuhosta ja näin syntymään uudelleen Galactuksena. Feenix-voima manifestoituu usein telepaattisia kykyjä omaavien kuolevaisten kautta (varsinkin Jean Grey-nimisen mutantin kautta). Tällöin sen voima on mahtava. Useimmiten Feenix-voima on kuitenkin tiedostamaton luonnonvoima.
 • Celestiaalit on mahtava avaruusrotu, joka ohjaa evoluution kulkua ympäri universumia. Celestiaalien alkuperä ja todelliset tarkoitusperät ovat mysteeri.
 • Välimies edustaa synteesiä vastakkaisten vaikuttavien voimien välillä, kuten elämä ja kuolema, järjestys ja kaaos, rakkaus ja viha, jumala ja ihminen etc. Välimies on Herra Järjestyksen ja Lordi Kaaoksen luomus, mutta on usein yrittänyt irtautua herrojensa otteesta.
 • Kosmiset Kuutiot ovat valtavan voiman sisältäviä objekteja (eivät tosin aina kuution muotoisia) jotka Tuonpuoleisten rotu on luonut testatakseen oletettavasti ihmisissä esiintyvää halun ja kaipuun käsitteitä. Kuutiot toteuttavat toiveita, mutta muotoutuvat lopulta tiedostavaksi olennoiksi. Maailmojen Muokkaaja, Kubik ja Kosmos ovat kaikki entisiä kosmisia kuutioita.
 • Muukalainen on kosminen mysteeri. Oikeus pyysi kerran Muukalaista toimimaan neljäntenä kasvonaan, mutta Muukalainen kieltäytyi. Muukalainen itse kertoo olevansa Gigantus-planeetan olentojen yhteensulautuma, mutta tätä pidetään valheena, jolla Muukalainen yritti peitellä alkuperäänsä. On myös mahdollista, ettei Muukalainenkaan tiedä alkuperäänsä.
 • Kronos oli kerran ikuisten hallitsija maapallolla. Eräs hänen tieteellisistä kokeistaan kuitenkin epäonnistui ja räjäytti hänen atominsa hajalleen. Kronos ilmeneekin nyt ihmismuotoisena tähtisumuna. Hallitsee ajan käsitettä universumissa.
 • Eon on muinainen olento, joka valitsee universumille sen kosmiset puolustajat. Eon on kuollut Maelstromin käsissä, mutta Epoch, Eonin "tytär" jatkaa isänsä työtä.
 • Uni-voima on voima, joka muodostaa tasapainon Enigma-voima, joka mahdollistaa Mikrokosmoksen olemassaolon. Uni-voima manifestoituu muuttamalla tavallisia kuolevaisia supersankareiksi, Kapteeni Universumeiksi joksikin aikaa.