cs-3 Tento uživatel je schopen plynně komunikovat česky.