Malline:Mallineohjepohja/avattava


Käyttöesimerkkejä:

{{Mallineohjepohja/avattava|Mallinekutsu}}
<pre><nowiki>
{{MallineenNimi
| ekaParametri = ekaArvo
| tokaParametri = tokaArvo
| kolmasParametri = 
}}
</nowiki></pre>
{{Mallineohjepohja/avattavaLoppu}}
{{Mallineohjepohja/avattava|Parametrit}}
{{Mallineohjepohja/parametrit}}

{{Mallineohjepohja/parametririvi
 | nimi     = ekaParametri
 | pakollinen  = kyllä
 | selitys    = pakollinen parametri
 | esimerkkiarvo = ekaArvo
}}

{Mallineohjepohja/parametririvi
 | nimi     = tokaParametri
 | pakollinen  = 
 | selitys   = vapaaehtoinen parametri
 | esimerkkiarvo=tokaArvo
}}

{{Mallineohjepohja/parametritLoppu}}
{{Mallineohjepohja/avattavaLoppu}}

Parametrit:

1
Laatikon otsikko