Maksukyky tarkoittaa yrityksen kykyä selviytyä sen hetkisistä maksuvelvoitteistaan käytettävissä ja sillä hetkellä saatavissa olevan rahoituksen avulla. Maksukykyinen yritys pystyy hoitamaan maksuvelvoitteensa ajallaan, jos haluaa. Maksukykyinen yritys on maksuhaluton, jos se pystyisi hoitamaan maksuvelvoitteensa ajallaan mutta ei tee niin. Maksukyvytön yritys puolestaan ei pysty selviämään maksuvelvoitteistaan tiettynä ajanjaksona. Rahoitustarve ylittää sillä hetkellä käytettävissä olevan rahoituksen eikä lisärahoitusta saada ajoissa järjestymään. Käytännössä maksukyvyttömyys ilmenee maksuviiveinä ja -häiriöinä. Pitkittyessään maksukyvyttömyys voi johtaa saneeraukseen tai konkurssiin.

Maksukykyyn liittyviä ongelmia ovat muun muassa:

  • Maksuviive – yritys hoitaa maksuvelvoitteensa, muttei täysin ajallaan. Monilla yrityksillä esiintyy maksuviiveitä, vaikka ne eivät olisikaan maksukyvyttömiä. Maksuviive saattaa olla merkki lyhytaikaisesta ja ohimenevästä maksukyvyttömyydestä.
  • Maksuhäiriö – tarkoittaa yleensä viranomaisen vahvistamaa julkista häiriötä maksusitoumusten hoitamisessa. Maksuhäiriöt ovat vakavia oireita vaarantaen yrityksen maineen ja toiminnan jatkuvuuden.
  • Maksuvalmius – tarkoittaa rahan riittämistä maksuvelvoitteiden maksamiseen joka hetki. Maksuvalmius merkitsee, että yritys pystyy suoriutumaan maksuvelvoitteistaan näiden tullessa maksuun. Jos yritys ei ole maksuvalmis mutta saa lisärahoitusta, sille voi tulla maksuviiveitä tai maksuhäiriöitä, mutta ei pysyvää maksukyvyttömyyttä. Pysyvän maksukyvyttömyyden edellytys on, ettei yritys pysty hankkimaan lisärahoitusta selvitäkseen rästiintyneistä maksuvelvoitteistaan.

Katso myös

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  • Laitinen, Teija ja Laitinen, Erkki K.: Yrityksen maksukyky, arviointi ja ennakointi. Helsinki: KHT-Media Oy, 2014. ISBN 978-952-218-209-8.