Avaa päävalikko

Maatalouskoelaitos oli aiemmin Suomessa toiminut valtion laitos, joka harjoitti maatalouden koe- ja tutkimustoimintaa.

Toiminta 1930-luvun SuomessaMuokkaa

Maatalouskoelaitos perustettiin vuonna 1932 asetuksella.[L 1] Siihen kuuluivat seuraavat osastot:[1]

 1) maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto
 2) maatutkimusosasto
 3) kasvinviljelysosasto
 4) kasvinjalostusosasto
 5) kotieläinhoito-osasto
 6) kotieläinjalostusosasto
 7) kasvitautiosasto
 8) tuhoeläinosasto ja
 9) puutarhaosasto.

Koelaitoksen osastoja voitiin tarvittaessa sijoittaa eri paikkakunnille. Paikallista kasvinviljelystoimintaa varten Suomi oli jaettu piireihin, joiden koe- ja tutkimustoiminnasta huolehti lähinnä kuhunkin piiriin perustettu koeasema. Paikallista kotieläinhoidollista koetoimintaa varten voitiin joko kasvinviljelyskoeasemien yhteyteen tai erilleen niistä tarpeen mukaan perustaa koeasemia.[1]

LähteetMuokkaa

  1. a b Hakkila, Esko (toim.): ”Maatalouden koe- ja tutkimustoiminta”, Lakiasiain käsikirja, s. 613–614. Porvoo: Werner Söderström Oy, 1938.

LakiviitteetMuokkaa

  1. Asetus maatalouden koe- ja tutkimustoiminnasta (329/1932).