Maamiesopisto oli aiemmin Suomessa toiminut maatalousalan oppilaitos.

Maamiesopisto 1930-luvun Suomessa muokkaa

Maamiesopiston tarkoituksena oli antaa maataloudellista jatko-opetusta maamies- tai pienviljelijäkoulun taikka maanviljelyskoulun suorittaneille henkilöille sekä niille, joilla oli asetuksessa säädetyt alkutiedot ja jotka olivat suorittaneet hyväksyttävän harjoittelun.[1][L 1]

Maamiesopisto voitiin sijoittaa vain valtion tilalle. Sen toimintaa valvoi maataloushallitus ja sen sisäistä asioista päätti koulun johtokunta.[1]

Opetus muokkaa

Maamiesopiston oppikausi kesti kaksi vuotta ja jakautui kahteen vuosikurssiin. Ensimmäinen vuosikurssi alkoi tammikuun alkupuolella ja päättyi ennen joulua. Se sisälsi kesällä suoritettavan valvonnanalaisen viisi ja puoli kuukautta kestävän harjoittelun. Toinen vuosikurssi jakautui varsinaiseen tietopuoliseen jaksoon ja kesän aikana järjestettäviä käytännöllistietopuolisia erikoiskursseja sisältävään jaksoon. Toinen vuosikurssi alkoi tammikuun alkupuolella ja kesti oppikauden loppuun.[1]

Maamiesopistossa annettiin opetusta seuraavissa oppiaineissa:

 maanviljelysoppi, maatalouskoneoppi, maanviljelyksen talousoppi ja maatalouskirjanpito,
 kotieläinoppi, maitotalousoppi, kotieläinten anatomia ja fysiologia sekä terveys- ja tautioppi,
 metsäoppi, puutarhaoppi, rakennusoppi ja piirustus,
 talousmaantieto, maatalouspolitiikka, osuustoimintaoppi, yhteiskuntaoppi ja kansantalous,
 kemia ja fysiikka, sääoppi, maaperäoppi, kasvioppi, kasvitauti- ja tuhoeläinoppi,
 matematiikka, kenttämittaus ja vaakitus sekä kirjalliset tehtävät.

Opetukseen voitiin sisällyttää yleistä kansalaissivistystä kohottavia aineita.[1]

Pääsyvaatimukset muokkaa

Päästäkseen maamiesopistoon oppilaaksi tuli hakijan olla 18 vuotta täyttänyt ja esittää seuraavat todistukset:[1]

  • todistus siitä, että hän on hyvämaineinen;
  • todistus, ettei häntä vaivaa tarttuva tauti;
  • holhoojan suostumus, jos hän on vajaavaltainen;
  • todistus siitä, että hakija on suorittanut ylemmän kansakoulun oppimäärän ja sen lisäksi käynyt maamies- tai pienviljelijäkoulun tai että hänellä on keskikoulun oppimäärää vastaavat tiedot
  • todistus, että hän maamies- tai pienviljelijäkoulun käyneenä on suorittanut vähintään yhden vuoden yhtäjaksoisen ja keskikoulun käyneenä vähintään puolentoista vuoden pituisen valvonnanalaisen esiharjoittelun, johon sisältyy kaksi kasvukautta, taikka että hän on muutoin ollut maatalouden alalla siinä määrin, että sen voitiin katsoa vastaavan valvonnanalaista harjoittelua.

Katso myös muokkaa

Lähteet muokkaa

  1. a b c d e Hakkila, Esko (toim.): ”Maamiesopistot”, Lakiasiain käsikirja, s. 588–589. Porvoo: Werner Söderström Oy, 1938.

Lakiviitteet muokkaa

  1. Asetus maamiesopistoista (30.12.1927).