MYEL-eläkevakuutus

(Ohjattu sivulta MYEL)

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen vakuutus (lyhenne MYEL-eläkevakuutus) on viljelijöiden, metsänomistajien, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus. Vakuutusvelvollisuus koskee myös tieteen ja taiteen apurahansaajia. Tätä lakisääteistä vakuutusta hoitaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos – Mela.

MYEL-vakuutuksesta maksetaan vastaavia eläkkeitä kuin muustakin työeläkejärjestelmästä ja eläkettä karttuu samalla tavalla kuin muissakin työeläkkeissä. MYEL nostaa kokonaiseläketurvaa, vaikka vakuutettu olisi lisäksi muussa yrittäjä- tai palkkatyössä.

MYEL-vakuutus on useimmille maatalousyrittäjille pakollinen. Jos yrittäjä ei kuulu pakolliseen vakuutukseen, hän voi ottaa vakuutuksen vapaaehtoisena.

MYEL-työtuloMuokkaa

Vakuutus perustuu MYEL-työtuloon, jonka mukaan lasketaan kaikki eläkkeet, korvaukset ja päivärahat. MYEL-työtulo kuvaa maatalousyrittäjän tilallaan tekemää työpanosta. Työtulon määrityksessä pohjana käytetään maatalous- ja metsämaan pinta-alaa. Kalastajan ja poronhoitajan vakuutuksessa työtulon perusteena käytetään kalastustuloa ja porojen lukumäärää. Apurahansaajilla työtulo lasketaan myönnetyn apurahan määrästä.

MYEL-työtulosta lasketaan maatalousyrittäjän eläkkeet, korvaukset ja päivärahat. Myös vakuutusmaksut ja sijaisapumaksun suuruus lasketaan MYEL-työtulosta.

EtuudetMuokkaa

Työikäinen maatalousyrittäjä ja apurahansaaja saa MYEListä tapaturmaturvan ja oikeuden Mela-sairauspäivärahaan. Jos vakuutettu menettää työkykynsä, hän saa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen. MYEL-vakuutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus myös lomituspalveluihin.

Eläkeiän lähestyessä yrittäjällä on mahdollisuus saada osa-aikaeläkettä ja luopumistukea (lyhenne LUTU[1] ). Vanhuuseläkkeelle voi jäädä 63–68 vuoden iässä oman valintansa mukaan.

MYEL-vakuutus antaa turvaa myös perheelle. Vakuutetun kuoleman jälkeen leskellä ja lapsilla on oikeus perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

LähteetMuokkaa

  1. Lyhenneluettelo 10.04.2013. Kotimaisten kielten keskus. Viitattu 19.4.2013.

Aiheesta muuallaMuokkaa