Märkäviira on enimmäkseen polyesterilangoista ja jossain määrin polyamidilangoista kudottu verkkomainen kangas, jolle paperikoneessa, kartonkikoneessa tai selluloosankuivainkoneessa sen perälaatikosta ruiskutetaan paperimassaa paperiradan muodostumista ja paperin kuivaamista varten. Märkäviiran ohuiden reikien läpi valuu veden lisäksi myös osa paperiksi tarkoitetuista paperikuiduista perälaatikkoon takaisin uudelleen muun massan mukana märkäviiralle ruiskutettavaksi. Märkäviiran kykyä pidättää kartonki-, paperi- tai selluloosamassaa, kutsutaan retentioksi. On taloudellisesti edullista, että märkäviira pidättää mahdollisimman suuren osan sen pinnalle ruiskutetusta massasta. Liiallinen pidättäminen voi lisätä paperin pienimittakaavaista neliömassan vaihtelua eli formaatiota.

Märkäviiran tai märkäviirojen jälkeen paperi, kartonki tai selluloosa kulkee viiraosalta märkäpäästä puristinosalle, missä telojen välissä märkäpään lopussa kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 20-prosenttinen paperi, kartonki tai selluloosa kuivuu lisää kuiva-ainepitoisuudeltaan noin 55-prosenttiseksi, minkä jälkeen paperirata jatkaa kuivatusosalle, missä sen kuiva-ainepitoisuus nousee yli 90 prosenttiin.

Perälaatikon ja viiraosan muodostaman kartonki-, paperi- tai selluloosankuivauskoneen märkäpään jälkeen paperi ei varsinaisesti enää muodostu, vaan ainoastaan kuivaa. Puristinosan ja kuivatusosan muodostamassa kuivassa päässä voidaan paperiin lisätä tärkkelystä tai muita aineita liimapuristimella, mikä sijaitsee kuivatusosan kuivatusryhmien välissä kuivatusosan loppupäässä. Viimeisten kuivatusryhmien tehtävänä on poistaa se lisäkosteus, minkä liimapuristimessa pitkälle kuivaneeseen paperirataan muodostuu.

Nimitys märkäviira johtuu siitä, että aikaisemmin viirat oli tehty metallista ja siitä, että paperi- tai kartonkikoneessa tai selluloosankuivauskoneessa on myös kuivatusosalla viiroja, kuivatusviiroja. Mikäli käytetään käsitettä viira eikä yleensä ole sekaannuksen vaaraa, tarkoitetaan märkäviiraa.

Märkäviiran avoimuus mitataan kuutioina ilmaa neliömetrille sekunnissa. Mitä läpäisevämpi viira on, sitä avoimempi se on.

Paperinteossa on ryhdytty käyttämään hinnan vuoksi kaoliinia. Kaoliini kuluttaa polyesteriä enemmän kuin niin ikään täyteaineena käytetty kalsiumkarbonaatti, minkä vuoksi on pyritty myös märkäviiran mekaanista kestävyyttä parantamaan. Tämä on tehty lisäämällä paperiradan kulkusuunnan mukaisiin eli konesuuntaisiin lankoihin polyamidisia lankoja, joita saattaa olla joka toinen. Kovin runsaasti polyamidilankoja ei märkäviiraan voi lisätä, koska se tekee märkäviirasta epästabiilimman. Märkäviiran kulumista voidaan testata näytepaloista erilaisilla täyteaineyhdistelmillä laboratorio-oloissa. Samoin paperikoneen märkäosalla voidaan tehdä erilaisia kuitujen pidättämiskykyyn, retentioon liittyviä kokeilta.

Suomessa märkäviiroja valmistaa Valmet technologies-tulosyksikön Juankosken tehdas.

Katso myös muokkaa

Aiheesta muualla muokkaa