Lustosavi on jääkauden aikaisen mannerjään sulamisen johdosta syntyneitä kerroksia. Se muodostuu sedimentoimalla, kun jääkauden jään sulaminen hidastuu ja mannerjään eteen muodostuu lampia[1]. Lammet täyttyvät vuorotellen kesäisin karkealla hiekalla, ja talvisin hienolla savella[2]. Näihin kerroksiin perustuu lustosavikronologia, jolla pystytään määrittämään ikää. Vanhin tunnettu lustosavi on Ruotsissa savikronologia, joka kattaa yli 13 000 vuotta. Lustosavea löytyy Etelä-Suomesta. Lustosavi on usein hyvää viljelymaata.

Katso myös Muokkaa

Lustosavikronologia

Jääkausi

Jääkauden jälkeinen aika

Lähteet Muokkaa

https://prezi.com/oldiwg3o-xtt/lustosavi/

https://peda.net/p/RiikkaKotiranta/suomi2234/3jjj

  1. 3. Jääkausi peda.net. Viitattu 12.1.2023.
  2. LUSTOSAVI prezi.com. Viitattu 12.1.2023. (englanniksi)