Luotiviiva on käyrä, jonka tangentti jokaisessa pisteessä on painovoimavektorin suunta. Luotiviivan suunta on vastakkainen painovoimavektoriin nähden.

Luotiviivanpoikkeama

muokkaa

Luotiviivanpoikkeama (engl. vertical deflection, engl. deflection of the plumb line) on luotiviivan ja vertausellipsoidin normaalin välinen suuntaero. Luotiviivanpoikkeama määritellään yleensä pohjois-eteläsuuntaisen ja itä-länsisuuntaisen komponenttinsa avulla.