Luokittelujärjestelmä

Luokittelujärjestelmä on vakiintunut tai vakituiseksi ehdotettu säännöstö, jolla sen piiriin kuuluvia asioita luokitellaan.

Mihin käytetäänMuokkaa

Luokittelujärjestelmiä käytetään tiedon tai tietämyksen jäsentämiseen ja tietyn objektin sisällönkuvailuun. Usein luokittelut ovat hierarkkisia, kuten kirjastoluokittelut ja biologinen luokittelu. Kokoelmissa luokittelun avulla voidaan ryhmitellä samaan aihepiiriin kuuluvat objektit yhteen esimerkiksi hyllyyn tai muuhun säilytyspaikkaan.

Asiasanastoja käytetään tiedon kuvaamisessa luokittelun rinnalla. Kun valitut asiasanat järjestetään hierarkkisesti muodostuu sanastosta tesaurus. Tesauruksissa voi ylimmällä tasolla olla kuitenkin tuhansia asiasanoja, joten niitä ei voi käyttää apuna objektien ryhmittelyssä luokkiin.

EsimerkkejäMuokkaa

Biologista luokittelua tutkivia tieteenaloja ovat systematiikka, joka tutkii luokittelun teoriaa ja menetelmiä ja taksonomia, joka tutkii lajien ryhmittelyä käytännössä.