Lukijan onni

Lukijan onni on Katarina Eskolan ja Maaria Lingon tietoteos poliitikkojen, kulttuurieliitin ja kirjastonkäyttäjien kirjallisista mieltymyksistä. Kirja perustuu heidän omaan tutkimukseensa. Kirja on julkaistu vuonna 1986 Kustannusosakeyhtiö Tammen Forum-kirjastossa. Sen on painanut Helsingissä Painokaari Oy. Teoksen kannen on suunnitellut Matti Linko. Teos sisältää 217 numeroitua sivua. ISBN 951-30-6413-1

Kirjan aineistona on keväällä 1984 suoritettu kysely, jossa kunnanvaltuutettuja, kirjasto- ja kulttuurilautakuntien jäseniä, kirjastonhoitajia sekä kirjastojen käyttäjiä pyydettiin kertomaan lempikirjoistaan. Kyselyyn vastasi noin 1 200 henkilöä, jotka nimesivät yli 5 500 teosta.