Luettelo musiikkitermeistä

Wikimedia-luetteloartikkeli

Alla on lista musiikkiterminologiaan liittyvistä sanoista, joita esiintyy nuottikirjoituksessa. Suurella osalla termeistä on italiankielinen alkuperä. Erikielisiä merkintöjä voidaan käyttää riippuen siitä minkämaalaisille irtonuotit on suunnattu.

Italiankielisistä termeistä on myös erillinen, aihepiireittäin jaoteltu luettelo artikkelissa italiankielinen musiikkitermistö.

AMuokkaa

 • a bocca chiusa – sanaton laulutapa suljetuin huulin, hyräillen
 • a capella – laulaen ilman säestystä
 • accelerando – kiihdyttäen
 • adagietto – tavallista adagio-osaa nopeatempoisempi tai lyhyempi sävellyksen osa
 • adagio – hitaasti
 • ad libitum – mielen mukaan
 • affettuoso – tunteikkaasti
 • agitato – kiihtyneesti
 • alla marcia – marssin tapaan
 • alla polacca – poloneesin tapaan
 • alla russa – venäläiseen tapaan
 • alla turca – turkkilaiseen tapaan
 • allegretto – allegrosta hieman hitaampi
 • allegro – nopeasti
 • al segno – merkkiin saakka
 • a mezza voce – puolella äänellä
 • amoroso – rakastuneesti
 • andante – "käyntivauhdilla"; rauhallinen keskivertotempo
 • andantino – hieman andantea liikkuvampi tempo
 • animato – eloisasti
 • apassionato – intohimoisesti
 • aperto – reippaasti, estottomasti
 • a prima vista – ensi näkemältä, suoraan nuoteista
 • arpeggio – sointujen säveliä ei soiteta yhtäaikaisesti vaan nopeasti perätysten
 • assai – sangen, kyllin
 • attacca (tai attacca subito) – esittäjän on aloitettava teoksen seuraava osa tai jakso välittömästi ilman taukoa edellisen päättymisen jälkeen
 • a una corda – yhdellä kielellä, pianon vasen pedaali alas painettuna

CMuokkaa

 • cantabile – laulavasti, laulullinen
 • coda - "loppusoitto", sävellyksen tai sen osan päätösjakso
 • col legno – "puulla", jousen varrella
 • coll' arco – jousella soittaen; vastakohta pizzicato
 • comodo – leppoisasti, verkkaisesti
 • con – (jonkun) kanssa
 • con anima – sielukkaasti
 • con brio – leikkisästi, eloisasti
 • con fuoco – tulisesti
 • con moto – liikkuvasti
 • con ped. – pedaalin kanssa
 • con sordino – sordinon kanssa
 • con spirito – henkevästi
 • crescendo – voimistaen

DMuokkaa

 • da capo – alusta uudestaan
 • dal segno – merkistä lähtien
 • diminuendo – hiljentäen
 • dolce – suloisesti, vienosti

EMuokkaa

 • espressivo – ilmeikkäästi

FMuokkaa

 • festivo – juhlavasti
 • forte – voimakkaasti
 • forte fortissimo – erittäin voimakkaasti

GMuokkaa

 • giocoso – iloisesti
 • glissando – soittaen tai liu'uttaen alemmasta sävelestä ylemmälle niin että välillä ei ole mitään hyppäyksiä tai käyttäen jotain asteikkoa sellaisen vaikutelman saamiseksi
 • grave – hyvin hitaasti ja juhlallisesti
 • grazioso – viehkeästi

LMuokkaa

 • lacrimoso – itkien
 • larghetto – vähän largoa nopeampi
 • largo – hitaasti
 • legato – sitoen, soittamalla niin että sävelten välissä ei ole taukoja
 • leggiero - kevyesti
 • lento – hidas, hitaasti

MMuokkaa

 • maestoso – majesteettisesti, juhlallisesti
 • mano destra - oikealla kädellä
 • mano sinistra - vasemmalla kädellä
 • ma non tanto – mutta ei liikaa
 • ma non troppo – mutta ei liian
 • mezzoforte – puolivoimakkaasti
 • mezzopiano – puolihiljaa
 • moderato – kohtuullinen
 • molto – paljon, erittäin
 • mosso – liikkuvasti

OMuokkaa

 • opus – teos
 • ossia – samaan tapaan, kuin aikaisemmin

PMuokkaa

 • pianissimo – hyvin hiljaa
 • piano – hiljaa
 • più – enemmän, (komparatiivi)
 • pizzicato – näppäillen
 • poco – hieman
 • portamento – siirtyä (laulun) sävelestä toiseen liukuen; soittimen portamentoa nimitetään tavallisesti glissandoksi
 • portato – "porrasmaisesti", käytetään myös nimitystä mezzo-staccato; ääntä pidetän hetken pohjassa, mutta nostetaan pian, jolloin porrasmaisuus kuuluu
 • prestissimo – äärimmäisen nopeasti
 • presto – nopeasti
 • prima volta – ensimmäisellä kerralla

QMuokkaa

 • quasi – miltei, melkein kuin

RMuokkaa

 • rallentando – hidastaen
 • ritardando – hidastaen
 • ritenuto – hidastaen
 • rubato – sävelten aika-arvoja lyhentäen ja pidentäen

SMuokkaa

 • scherzo – "pila"; vilkas ja iloinen sävellys tai sävellyksen osa
 • scordatura – jousisoittimen normaalista virityksestä poikkeava viritys
 • seconda volta – toisella kerralla
 • senza replica – ilman kertausta
 • senza sordino – ilman sordinoa
 • sforzando – voimakkaasti korostaen
 • soave – pehmeästi, lempeästi
 • sostenuto – pidättäen
 • sotto voce – puolella äänellä, hiljaa
 • spiccato – erottaen
 • spiritoso – henkevästi
 • staccato – terävästi
 • sul ponticello – jousta on kuljetettava niin lähellä jousisoittimen tallaa kuin mahdollista

TMuokkaa

 • tempo – musiikin nopeus
 • tempo di marcia – marssitempossa
 • tempo giusto – tarkasti tempossa
 • tempo primo – ensimmäinen tempo
 • tranquillo – rauhallisesti
 • trilli – musiikillinen koriste, joka yleisimmin on sellainen, että kahta sävelasteikon vierekkäistä ääntä toistetaan nopeasti peräkkäin.
 • tutti – kaikki

VMuokkaa

 • vivace – elävästi