Louhelan koulu on kansakouluna ja peruskoulun ala-asteena sekä erityiskouluna 1960-90-luvuilla toiminut koulu Joensuussa. Se valmistui Joensuun Länsikadulle syksyllä 1965. Oppilaita oli aluksi yli 700, ja koulua piti käydä aamu- ja iltavuoroissa.

1990-luvun alussa Louhelan koulupiirin eli Joensuun eteläisen keskustan oppilaat siirtyivät Joensuun normaalikouluun ja Kanervalan kouluun. Normaalikoululla oli etuoikeus oppilaiden ottoon, sillä se on harjoittelukoulu. Louhelan koulussa oli myös cp-vammaisten ja kuulovammaisten koulut. Koulutyö päättyi 1990-luvun aikana.

Kun koululuokat tyhjenivät oppilaista, tiloja sai muun muassa Pohjois-Karjalan tanssiopisto, joka aloitti siellä toimintansa vuonna 1992. Joensuun Tiedepuisto aloitti pihasiivessä vuonna 1990. Tiedepuisto laajeni vähitellen, vanhan koulun päälle rakennettiin laajennuksia ja nyt koko koulun tontti on Tiedepuistoa.

Lähteet muokkaa

  • Elsinen, Pertti: Joensuun historia VI, s. 125, 1998