Lohko (jaksollinen järjestelmä)

Alkuaineet voidaan jaksollisen järjestelmän sisällä tai ohella lukea eri lohkoihin sen perusteella, millä orbitaalilla kvanttimekaniikan perusteella kunkin alkuaineen korkeaenergiaisin elektroni todennäköisesti sijaitsee.

Lohkot jaksollisessa järjestelmässä

Näin on alkuaineet jaettu viiteen lohkoon.

  • s-lohko
  • p-lohko
  • d-lohko
  • f-lohko
  • g-lohko

Toistaiseksi ei ole havaittu yhtään alkuainetta, joka kuuluisi g-lohkoon, mutta alkuaine 121, jolla on työnimi unbiunium, kuuluu laskennallisesti tähän.