Lisäarvo

Lisäarvo on marxilainen kansantaloustieteellinen termi, joka osoittaa, miten paljon työnantaja ja omistaja jättää maksamatta työn tuottamaksi katsottavasta arvosta sen tekijöille. Sanaa lisäarvo käytetään yleiskielessä usein myös kun viitataan arvonlisään. Kauppatieteissä on haluttu pitää nämä kaksi käsitettä myös sanastollisesti tiukasti erillään.

Ajatuksen perustana on se, ettei liiketoiminnassa tarvita voittoa riskin kattamiseksi ja että tulonjako on niin jäykkä, että se synnyttää epäoikeudenmukaisen tulonjaon. Työntekijä ottaa toisaalta myös erilaisia riskejä luottaessaan työnantajan lupaamaan pitkään jatkuvaan työsuhteeseen. Äkillinen muutto toiselle paikkakunnalle työn perässä ja toisaalta mahdollisuus siihen että työt loppuvat, asettavat myös oman riskinsä työntekijälle.

Lisäarvoteorian heikkouksiin kuuluu se, ettei se hintoja arvostaessaan ota huomioon erilaisia kustannushintatasoja eri maiden välillä johtuen luonnonoloista tai muista työstä riippumattomista tekijöistä.

Katso myösMuokkaa