Liikesivistysrahasto

organisaatio

Liikesivistysrahasto on vuonna 1919 perustettu rahasto, jonka perimmäisenä tarkoituksena on lahjoitusten kautta parantaa liike-elämän ja kauppatieteellisen tutkimuksen välisiä väyliä. Pääasialliset rahavaransa rahasto saa suomalaisilta liikemiehiltä, jotka haluavat olla tukemassa kotimaista liike-elämän hyväksi tehtävää tutkimustyötä.

Rahasto jakaa vuosittain noin neljän miljoonan euron edestä apurahoja eri vaiheissa oleville kauppatieteiden harjoittajille hakemusten perusteella. Rahaston kaikista tuloista noin 85 prosenttia käytetäänkin apurahoihin ja vain 15 prosenttia menee muihin kustannuksiin. Valtaosa myönnetyistä apurahoista menee akateemiseen tutkimustyöhön.

Aiheesta muualla muokkaa