Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala


Lahden ammattikorkeakoulun Sosiaali- ja terveysala on Lahden ammattikorkeakoulun yksikkö. Sosiaali- ja terveysalalta valmistuu hyvinvoinnin edistämisen ammatteihin hoitotyön, fysioterapian ja sosiaalialan asiantuntijoita. Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat vastaavat tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Lahden ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysala
Rehtori Vesa Harmaakorpi
Toimipaikat Hoitajankatu, Lahti
Kotisivu http://www.lamk.fi/sosiaalijaterveys
AMK-tutkintoon johtavat koulutukset ovat:Muokkaa
  • Fysioterapeutti (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)
  • Sosionomi (AMK)
  • Bachelor's Degree Programme in Nursing, Registered Nurse
YAMK-tutkintoon johtavia koulutuksia lukuvuonna 2017-2018 ovat:Muokkaa
  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen
  • Sosiaalialan ylempi AMK, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset lukuvuodesta 2018-2019 eteenpäin ovat:

  • Digitaaliset ratkaisut
  • Uudistava johtaminen
  • Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Täydennyskoulutuksen keinoin alan ammattilaiset voivat päivittää osaamistaan. Täydennyskoulutuksen tavoitteena on yksilön ja koko työyhteisön ammatillisen asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistaminen ja sen kehittyminen. Täydennyskoulutusta on saatavalla laajalti sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin tehtäviin. Esimerkkeinä mainittakoon GAS, muistisairaan kohtaaminen, Maitland -konsepti, ergonomia ja haavanhoitoon liittyvät koulutukset.

Lahden ammattikorkeakouluMuokkaa

Lahden ammattikorkeakoulu aloitti toimintansa ensimmäisten suomalaisten ammattikorkeakoulujen joukossa 1992. Sitä ennen sosiaali- ja terveysalan koulutusta oli annettu Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa. LAMKiin rakentui uusi, amk-tasoinen sosiaali- ja terveysalan koulutus. Sosiaali- ja terveysalan oppilaitos jatkoi toimintaansa ja toimii nykyisin osana Salpausta.

LAMK oli osa Päijät-Hämeen koulutuskonsernia vuosina 1996-2014. Lahden ammattikorkeakoulu aloitti 1.1.2015 itsenäisenä ammattikorkeakouluosakeyhtiönä. Vuoden 2018 alusta Lahden ammattikorkeakoulun omistajaksi tulee LUT-yliopisto.