Tämä artikkeli käsittelee tietokoneohjelmia. Myös Loop-mediated Isothermal Amplification lyhennetään LAMP.

LAMP on kokoelma avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka yhdessä muodostavat WWW-palvelimen, jonka avulla voidaan palvella dynaamisia verkkosivuja asiakasohjelmille. Dynaamiset verkkosivut käyttävät jollain ohjelmointikielellä tehtyjä ohjeita, joita suorittamilla palvelin tuottaa HTML-sivun vastauksena HTTP-pyyntöön.

The LAMP software bundle (here additionally with Squid). A high performance and high-availability solution for a hostile environment

LAMP sisältää ohjelmat:[1]

Akronyymista on muutamia muunnoksia. Korvattaessa Apache Nginx-palvelimella muodostuu ohjelmistopino, josta käytetään termejä LNMP tai LEMP (Nginx lausutaan kuten "engine-x").

XAMPP on Apachen julkaisema ohjelmistopaketti jossa X tarkoittaa alustariippumattomuutta (cross-platform).

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa