Kuuppavaunu on irrallisen materiaalin, kuten hiilen, hiekan, turpeen, kalkkikiven ja vastaavien aineiden kuljetukseen tehty, etupäässä kapearaiteisilla rautateillä käytetty tavaravaunu.

Vaunu käsittää yleensä avoimen alustakehikon, jonka päädyissä keskikohdalla on tukipisteet, joiden varaan on asetettu yleensä allasmainen metallilevystä tehty kuljetustila. Tätä allasta voidaan kallistaa sivusuunnassa lastin purkamista varten.

Vaunut ovat yleensä niin kevytrakenteisia, että niitä voi tyhjänä liikutella miesvoimin.

Kuuppavaunu ja radankorjaajia Minkiön ratapihalla

Näitä vaunuja oli lähes kaikilla kapearaiteisilla rautateillä ja niitä on säilynyt erittäin runsaasti. Turveradoilla ne olivat jopa pääasiallinen vaunukalusto.

Äänekosken tehtailla kapearaiteisia kuuppavaunuja käytettiin happotornin kalkkikiven kuljetukseen aina 1980-luvulle eli haponvalmistuksen loppuun asti. Nämä nimenomaiset vaunut romutettiin yhdessä palvelemansa laitoksen kanssa, koska ne olivat aivan loppuun käytettyjä.