Kulttuurivallankumouksen pienryhmä

Kulttuurivallankumouksen pienryhmä oli Kiinan kommunistisen puolueen keskuskomitean alaisuudessa toiminut työryhmä, joka ohjaili vuosien 1966–1967 kulttuurivallankumousta sen radikaaleimmassa vaiheessa.

Vuoden 1965 alussa keskuskomitean alaisuuteen oli perustettu Peng Zhenin johtama ”kulttuurityön pienryhmä” (ns. viiden miehen ryhmä), joka kulttuurivallankumouksen käynnistymisvaiheessa vuoden 1966 alussa laati niin sanotun helmikuun ohjeen rajoitetusta kritiikkikampanjasta kulttuurielämän porvallisia piirteitä vastaan. Kun Mao Zedong julisti helmikuun ohjeen vääräoppiseksi ja syrjäytti Pengin, myös tämä työryhmä hajotettiin. Sen tilalle perustettiin toukokuussa 1966 Kulttuurivallankumouksen pienryhmä, josta tuli sen jälkeen hyvin vaikutusvaltainen elin. Se oli muodollisesti puolueen politbyroon pysyvän komitean alainen, mutta todellisuudessa sitä merkittävämpi. Ryhmän puheenjohtajana oli aluksi Maon sihteeri Chen Boda ja sitä hallitsivat vasemmistoradikaalit. Mukana oli tosin myös joitain maltillisia jäseniä, kuten Zhou Enlai, joka nimettiin myöhemmin ryhmän nimelliseksi puheenjohtajaksi. Tosiasiallinen johtaja oli kuitenkin Maon vaimo Jiang Qing. Mao käytti kulttuurivallankumouksen aikana pienryhmää välineenä omien tavoitteidensa ajamiseen, mutta vastaavasti myös ryhmä vetosi Maon auktoriteettiin omien linjaustensa ajamiseksi. Pienryhmän valta kasvoi entisestään vuonna 1967, jolloin myös puolueen politbyroon toiminta lamaantui joksikin aikaa. Saman vuoden syksyllä käynnistynyt suuri kurinpalautus kuitenkin romahdutti Kulttuurivallankumouksen pienryhmän valta-aseman ja pääosa sen vasemmistolaisista jäsenistä syrjäytettiin puolueesta seuraavien kahden vuoden aikana. Ryhmä lakkautettiin vuoden 1969 lopussa.[1]

LähteetMuokkaa

  1. Lauri Paltemaa & Juha A. Vuori: Kiinan kansantasavallan historia, s. 171–172, 193, 195, 214. Gaudeamus, Helsinki 2012.