Korkeakoulupedagogiikka

Korkeakoulupedagogiikka tarkoittaa korkeakoulujen ja yliopistojen opetuksen kehittämistä ja oppimisen edistämistä. Suomessa korkeakoulupedagogiikka lähti kehittymään 1960-luvulta alkaen, jolloin järjestettiin ensimmäisiä pedagogisia koulutuksia yliopistojen ja korkeakoulujen opetus- ja tutkimushenkilöstölle. Annikki Järvinen oli ensimmäisiä korkeakouluopetuksen kehittämisen pioneereja ja hänen toimintansa vaikutti vahvasti suomalaisen korkeakoulupedagogiikan kehittymiseen. Hänen toimestaan perustettiin Tampereen yliopistoon korkeakoulupedagoginen eli kope-ryhmä 1980-luvun alussa.