Konstruktiivinen realismi

Konstruktiivinen realismi on tieteenfilosofinen suuntaus, jonka kehitti 1980-luvun loppupuolella Friedrich Wallner. Wallnerin mukaan perinteiset tiedettä koskevat näkemykset sen universaaliudesta, välttämättömyydestä ja ikuisesta pätevyydestä ovat kyseenalaisia, ja relativismi on vaikuttanut tuhoavan tieteen väitteet rationaalisuudesta. Konstruktiivisessa realismissa Wallner pyrki yhdistämään perinteisen näkemyksen tieteellisestä tiedosta relativismiin.[1]

Konstruktiivinen realismi korvaa tieteen deskriptivismin konstruktivismilla: sen mukaan tiede ei kuvaa todellisuutta vaan koostaa uuden, keinotekoisen todellisuuden.[2] Konstruktiiviseen realismiin kuuluu muun muassa tieteellisen teorian irrottaminen kontekstistaan ja sijoittaminen uuteen kontekstiin. Tällöin teoriaan liittyvät erilaiset piilevät oletukset paljastuvat.[1] Tästä Wallner käyttää termiä strangification, ja hän vertaa sitä hermeneuttiseen etäisyyden ottamisen menetelmään (Verfremdung).[2]

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

  1. a b Wallner, Fritz: A New Vision of Science bu.edu. Viitattu 3.6.2009.
  2. a b Wallner, Fritz: Constructive Realism elm.eeng.dcu.ie. Viitattu 3.6.2009.

KirjallisuuttaMuokkaa

  • Newton, Roger G.: The truth of science: Physical theories and reality. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1997. ISBN 978-0-674-91092-8. (englanniksi)